Different products and services of the Next Kraftwerke Virtual Power Plant.

Een virtuele elektriciteitscentrale is een digitale zwerm van gedecentraliseerde producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen - zoals biogas-, WKK-, wind-, zonne- en waterkrachtcentrales - en andere gedecentraliseerde elektriciteitsproducenten. De doelstellingen van deze vereniging zijn gezamenlijke marketing van elektriciteit en het nemen van netverantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door het leveren van kortetermijnreserves voor netbeheerders. Elektriciteitsverbruikers maken ook deel uit van onze virtuele elektriciteitscentrale Next Pool: zij profiteren van variabele elektriciteitstarieven en dragen bij tot de stabiliteit van het elektriciteitssysteem door hun elektriciteitsverbruik in de tijd te verschuiven.

De Next Pool wordt gecreëerd door de digitale, regeltechnologische koppeling van alle deelnemende elektriciteitsproducenten en -verbruikers in een netwerk. De installatie van nieuwe afstandsbedieningsunits of het gebruik van bestaande IT-infrastructuur (dataloggers voor PV-omvormers, energiebeheersystemen voor elektriciteitsverbruikers) maken de uitwisseling van gegevens tussen de genetwerkte units en het centrale controlesysteem mogelijk. Het Next Pool-regelsysteem leest vervolgens de actuele bedrijfsgegevens van de afzonderlijke units uit. Dit leidt bijvoorbeeld tot betere prognoses van het elektriciteitsverbruik of de elektriciteitsproductie van de eenheden, en maakt op zijn beurt een veel nauwkeurigere handel in elektriciteitsvolumes mogelijk. Het regelsysteem zorgt er echter ook voor dat de aangesloten eenheden via schakelcommando's worden op- en afgeschakeld, bijvoorbeeld om de netbeheerders op korte termijn van reserves te voorzien of om gunstige prijzen van de elektriciteitsbeurs automatisch aan de elektriciteitsverbruikers door te geven.

Enerzijds maakt de koppeling van hernieuwbare energiebronnen, andere kleinere, gedecentraliseerde elektriciteitsproducenten en elektriciteitsverbruikers in een netwerk het mogelijk betere voorspellingen te doen over het gedrag van alle spelers. Eenvoudig gezegd, een virtuele elektriciteitscentrale verbetert de prognoses inzake elektriciteitsproductie en -verbruik. Dit leidt op zijn beurt - in combinatie met een slimme handel in elektriciteit op basis van voorspelde volumes op de kortetermijnmarkten voor elektriciteit - tot een veiliger werking van het net aangezien er minder schommelingen in het elektriciteitssysteem optreden. Ten tweede schakelt het besturingssysteem van de virtuele elektriciteitscentrale flexibele eenheden omhoog of omlaag - afhankelijk van de vraag in het elektriciteitsnet of op de elektriciteitsmarkten. Komt er een wolk over het zonnepark? Dan verhogen we de elektriciteitsproductie van onze bio-energiecentrales in het netwerk. Waait er meer wind dan verwacht? Flexibele elektriciteitsverbruikers verhogen hun verbruik en profiteren van de gunstige windenergie. Een netbeheerder heeft kortetermijnreserves nodig om de netfrequentie te stabiliseren? Onze zwerm levert de nodige regelenergie. Dit alles maakt de werking van het net veiliger. Daardoor kunnen hernieuwbare energiebronnen sneller worden uitgebreid en kunnen conventionele elektriciteitscentrales sneller worden stilgelegd.

Ook in de toekomst zal er altijd elektriciteit uit het stopcontact komen wanneer u die nodig hebt - zelfs als er steeds meer hernieuwbare energiebronnen bijkomen. En misschien kunt u zelf ook financieel voordeel halen uit onze virtuele elektriciteitscentrale. Om te weten hoe, leest u onze volgende vraag.

De kosten voor integratie in de virtuele elektriciteitscentrale zijn sterk afhankelijk van de gebruikte technologie en de doelmarkt. De netwerkkosten - en dus de kosten voor markttoegang - liggen gewoonlijk in het lage drie- tot viercijferige segment.