Trader von Next Kraftwerke kümmert sich um Ihr Bilanzgruppenmanagement oder Portfoliomanagement.

1. Know

Onze datapool wordt gevoed vanuit verschillende bronnen en onafgebroken groeit.

2. Predict

Op basis van deze gegevens en onze jarenlange ervaring in de elektriciteitshandel maken onze traders nauwkeurige prognoses.

3. Act

voor het kwartier van levering een over- of onderlevering van uw portefeuille.

Bild eines Stromhändlers bei Next Kraftwerke

Volledige service: Op aanvraag nemen wij het volledige balanceringsgroepsmanagement voor u over - rekening houdend met alle BRP-vereisten - inclusief het portefeuillerisico.

Gegarandeerde prestaties: Wij garanderen elk kwartaal een nauwkeurig beheer van de balansgroepen volgens alle richtlijnen en voorschriften.

Veilige uitvoering: Bij het beheer van energiegegevens zorgen wij voor de plausibiliteit van uw aanvoer- en extractiegegevens en maken deze gereed voor verdere verwerking.

Inclusief communicatie: Wij zorgen voor de communicatie met de betreffende balanceringsgroepcoördinator - rekening houdend met de verplichte procedures voor gegevensoverdracht.

24 uur beschikbaarheid: Wij garanderen 24-uurs beschikbaarheid voor dienstregelingscommunicatie. In het geval dat de TSO een fout meldt in onze dienstregelingsgegevens of die van onze handelspartners, kunnen wij onmiddellijk reageren en indien nodig correcties aanbrengen.

Wanneer u uw balanceringsmanagement overdraagt aan ons, ontzorgt dit u niet alleen van activiteiten die geen deel uitmaken van uw eigenlijke core business. We beperken ook uw risico's voor een onevenwichtige balanceringsgroep: de prijzen op de continue intradaymarkt variëren sterk. Met onze 24/7 handel in elektriciteit kunnen wij over- of onderlevering van uw portefeuille tot 5 minuten voor het kwartier van levering compenseren. Op die manier compenseren we ook uw balanceringsgroep op kwartierbasis en verminderen we uw balanceringsrisico's enorm. In het geval van inconsistenties in de dienstregeling zal ons ervaren planningsteam het probleem oplossen en rechtstreeks communiceren met de transmissiesysteembeheerders of balanceringscoördinatoren.

Nauwkeurige prognoses: U profiteert van nauwkeurige voorspellingen op basis van zinvolle gegevens - ongeacht of uw belastingsprofiel wordt gemeten door automatische meteruitlezing (AMR) of voorspeld met behulp van een standaard belastingsprofiel (SLP).

Coördinatie met TSO: Wij coördineren de voorspelde en uiteindelijk gerealiseerde dienstregelingen in het dienstregelingsbeheer met de verantwoordelijke TSO.

Compensatie op korte termijn: Dankzij onze 24/7 elektriciteitshandel en toegang tot intraday handel, brengen wij uw voorspelde en gerealiseerde dienstregelingen samen in een dynamisch proces - dit bespaart u werk en extra balanceringsenergiekosten.

Geïndividualiseerde aankoopstrategieën: Op verzoek ontwikkelen wij samen met u geïndividualiseerde aankoopstrategieën.

Eventuele tekorten of overschotten die het gevolg zijn van uw planning voor de inzet van energie-installaties compenseren wij met onze kwartuuraanschaf op de EPEX SPOT-energiebeurs. Door het op korte termijn verhandelen van vereiste of overtollige elektriciteitsvolumes op de day-ahead- en intradayveilingen en op de continue intradaymarkt van de elektriciteitsbeurs, middelt Next Kraftwerke uw balanceringsgroep uit- wat uw balanceringsenergierisico's vermindert en de kwaliteit van uw portefeuillebeheer verhoogt.
NEXTRA ist das Tradingportal für den Stromhandel und ein einfacheres Portfoliomanagement.

Gegevens en prognoses: U kunt prognoses bekijken die individueel op u zijn afgestemd.

Balanceren balansgroep: Balanceer uw balansgroep direct via NEXTRA.

Order plaatsen: Op het platform kunt u direct uw order plaatsen voor de intraday veiling.

Als balanceringsgroepsbeheerder moet je een groot aantal verplichtingen vervullen, waarvan de omvang de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. Vervolgens kan Kraftwerke u ondersteunen bij het managen van uw balanceringsgroep. U bent vrij om te beslissen of wij een deel van uw taken of het volledige balanceringsgroepsmanagement overnemen. Met NEXTRA kunt u uw balanceringsgroep ook eenvoudig zelf beheren: coördineer uw eigen portfoliogegevens met de voortdurend geactualiseerde gegevens van onze handelsvloer en breng uw portefeuille in balans.

Welke specifieke taken kan Next Kraftwerke op zich nemen in het balanceren van groepsmanagement?
De balancerende groepsmanagement taken die Next Kraftwerke voor u kan overnemen zijn onder andere:

  • Driemaandelijkse balancering van het groepsmanagement in overeenstemming met alle richtlijnen en verordeningen 
  • Energie-datamanagement - hier is de aannemelijkheid van uw voer- en extractiegegevens gewaarborgd en zijn ze ook voorbereid op verdere verwerking 
  • Communicatie met de coördinator van de balanceringsgroep. Vervolgens zorgt Kraftwerke er ook voor dat de verplichte gegevensoverdracht wordt nageleefd 
  • 24-uurs beschikbaarheid voor dienstregelingcommunicatie. In het geval dat de TNB een fout meldt in de verzonden dienstregelingsgegevens of de gegevens van onze handelspartners, kunnen wij onmiddellijk reageren en indien nodig correcties aanbrengen. 
  • Compleet balancerend groepsmanagement, rekening houdend met MaBiS-vereisten en portefeuillerisico's 
  • Next Kraftwerke biedt met NEXTRA een duidelijk overzicht van relevante gegevens die u kunt afstemmen met uw eigen gegevens. U kunt NEXTRA ook gebruiken om uw balanceringsgroep direct in balans te brengen en prognoses op maat te bekijken. U laat het balanceren van het groepsmanagement over aan Next Kraftwerke? Ook hier is NEXTRA een handig hulpmiddel om een overzicht te krijgen van de voor u uitgevoerde activiteiten en deze te monitoren.

U kunt de verschillende diensten naar wens samenstellen of combineren en zo profiteren van de ervaring van Next Kraftwerke als handelspartner en balanceringsgroepmanager.

Ja, u kunt de balanceringsgroepsmanager blijven. In dat geval zullen wij, indien u dat wenst, graag uw restprofiel op de markt brengen en de reeds door u verhandelde kwartuurtijden gladstrijken of andere taken als dienstverlener uitvoeren. Of u kunt eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen als balanceringsgroepsmanager via ons handelsportaal NEXTRA.

Naast een opluchting, omdat u nu minder balancerende groepsmanagementtaken hoeft uit te voeren en zich dus kunt concentreren op uw core business, profiteert u ook van de jarenlange ervaring en kennis van Next Kraftwerke. Ook uw risico's worden gereduceerd. Uw risico van een onevenwichtige balanceringsgroep en de bijbehorende compensatiebetalingen wordt verminderd door constante optimalisatie en aanpassingen van onze prognoses gedurende de dag en de 24-uurs paraatheid. In het geval van inconsistenties in de planning neemt ons ervaren planning management team de probleemoplossing en directe communicatie met de transmissienetbeheerders/coördinatoren van de balanceringsgroepen over om soms dure balanceringsenergiekosten te vermijden en een evenwichtige balanceringsgroep te verzekeren.

Dit kan niet over de hele linie worden beantwoord. De prijs voor het balanceren van het groepsmanagement is enerzijds afhankelijk van de service die voor u wordt overgenomen en anderzijds van de kenmerken van uw balanceringsgroep. Bovendien bepaalt u zelf of u de resterende balanceringsenergiekosten liever voor uw rekening neemt of dat u de risico's wilt laten dekken door een forfaitair bedrag. Neem gerust contact op met onze specialisten voor individueel advies en wij stellen geschikte diensten voor u samen.

Balanceringsgroep totalen tijdreeksen worden u ter beschikking gesteld. Zo kunt u op elk moment volgen welke activiteiten wij hebben ondernomen om uw balanceringsgroep glad te strijken. Of u kunt gebruik maken van NEXTRA om de activiteiten te bekijken of zelf actief te worden.

Portefeuillebeheer is meer dan alleen portfoliobeheer, want het is net zo uniek als uw portefeuille. Next Kraftwerke biedt u ondersteuning bij het opstellen van productie- en verbruiksprognoses. De basis van de voorspellingen is de grote hoeveelheid zinvolle gegevens, zoals voorspellingen op de elektriciteitshandelscentra of informatie uit onze energiecentralepool, die wij verzamelen en interpreteren en aan u beschikbaar stellen op ons klantenplatform NEXTRA. In een tweede fase zullen we deze voorspellingen in overeenstemming brengen met de tijdschema's die de volgende dag worden gerealiseerd. Door op korte termijn de nodige of overtollige hoeveelheden elektriciteit te verhandelen op de intradaymarkt, kunnen we uw balanceringsgroep afvlakken. Het resultaat is een hogere balansgroeployaliteit en minder risico's voor de balanceringsenergie.

Het portfolio management portaal NEXTRA biedt u de mogelijkheid om uw portefeuille optimaal zelf te beheren. U krijgt 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de Europese energiemarkten en kunt daar actief worden zonder dat u hoeft te investeren in uw eigen handelsinfrastructuur. U kunt ook de gegevens van uw portefeuille invoeren. Samen met de real-time gegevens en voorspellingen van Next Kraftwerke haalt u het maximale uit uw portfolio. De toegang tot NEXTRA is ofwel via API of via de Web Frontend. Meerdere gebruikers kunnen ook tegelijkertijd met NEXTRA werken om hun portfoliobeheer te optimaliseren.

Portefeuillebeheer is nauw verweven met balanceringsmanagement. U kunt de verschillende diensten naar wens groeperen onder het trefwoordenportfolio of balanceringsgroepsmanagement. Terwijl portfoliomanagement de handels-, inkoop- en verkoopstrategieën individueel in kaart brengt volgens de specifieke logica van de individuele marktspelers in de energiesector, is het balanceren van het groepsmanagement afgestemd op de wettelijke vereisten.

Nee, je hoeft geen gevestigd elektriciteitsbedrijf te zijn. We ondersteunen u ook graag bij het openen van een balanceringsgroep en beheren deze vervolgens op een dienstverlenende manier.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Kantoren

9

Oprichting

2009Next Pool