Betreiber steht vor seinem Notstromaggregat mit welchem er Regelenergie über das Virtuelle Kraftwerk von Next Kraftwerke bereitstellt.

Extra inkomsten: U realiseert aantrekkelijke inkomsten met uw noodstroomaggregaat en maakt zo van een kostenfactor een bron van inkomsten.

Volledige service: Wij verzorgen voor u de integratie van uw noodstroomaggregaat in de virtuele energiecentrale en voeren de testprocedure voor de regelenergie, de prekwalificatie, voor u uit.

Veiligheid: Uw stroomaggregaat blijft uiteraard zijn primaire functie vervullen. Noodbedrijf heeft altijd voorrang op controle-energie oproepen.

Beperkingen: U kunt ook de bedrijfsuren van uw stroomaggregaat beperken tot een bepaalde oproeptijd per jaar.

Tertiaire reservecapaciteit compenseert de fluctuaties van het netwerk na een vertraging van 15 minuten. De TSO meet de frequentie en plaatst commando's om additionele capaciteiten op te roepen. Om dit te kunnen doen, moet uw stroomaggregaat uiterlijk 15 minuten na het activeringssignaal reageren. Aangezien de meeste noodaggregaten een starttijd van slechts enkele seconden hebben, zou dit geen probleem moeten zijn. De netbeheerder Elia koopt twee verschillende mFRR-producten in: R3 standaard en R3 flex. De eerste kan tot 8 uur per dag worden geactiveerd, terwijl de tweede maximaal 2 uur continu kan worden geactiveerd - tussen twee activeringen moet er een pauze van minstens 12 uur zitten. De netbeheerder betaalt voor beide producten een capaciteitsvergoeding en een energievergoeding.
Notstromaggregat Dortmund

Oproepen: U kunt op de hoogte worden gebracht van oproepen voor reservevermogen van uw noodstroomaggregaat.

Storingsmeldingen: Bij storingen ontvangt u op verzoek ook meldingen via de app.

Onderhoudstijden: Via de portal kunt u eenvoudig onderhouds- en reparatietijden registreren.

De basisvoorwaarde voor de integratie van het systeem is netparallellisme. Dit betekent dat het noodstroomaggregaat parallel moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat het kan invoeden op het distributienet. Bovendien moet een aggregaat een vermogen hebben van ten minste 250 kW, of nog beter 350 kW, zodat integratie in de Next Pool voor u de moeite waard is.

 

Het basisprincipe voor de aansluiting van een noodgenerator op de virtuele elektriciteitscentrale is dat de noodgenerator zijn oorspronkelijke doel blijft dienen. De aansluiting op de Next Pool is slechts een mogelijkheid om inkomsten te genereren waar er voorheen alleen kosten waren. De afstandsbediening is zo geschakeld dat het noodbedrijf altijd voorrang heeft op de afroep van regelenergie. De exploitant kan echter ook te allen tijde handmatig ingrijpen. Indien de exploitant het gebruik van het noodaggregaat kan voorzien, moet dit worden gemeld en moet een controle-energie-oproep voor de overeenkomstige tijd worden uitgesloten.

Om de capaciteit van uw stroomaggregaat met succes op de markt voor reservevermogen te verkopen, is een verbinding met de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box noodzakelijk. Als de transmissienetbeheerder een bepaalde hoeveelheid reservecapaciteit activeert, bepaalt ons besturingssysteem automatisch het beste exploitatieplan en plant het de systemen in de Next Pool dienovereenkomstig in. De Next Box is uw verbinding met de virtuele elektriciteitscentrale. De communicatie tussen uw stroomaggregaat en ons besturingssysteem vindt plaats via een beveiligde mobiele verbinding die voldoet aan een wettelijk voorgeschreven telecontrolecapaciteit van een centrale. De Next Box stelt u ook in staat uw installatie te bedienen volgens een prijsgebaseerd schema, wat extra handelsmogelijkheden biedt.

Nee, in principe zijn er geen knelpunten te verwachten in de brandstoftoevoer, aangezien de afroepen gewoonlijk vrij kort zijn (meestal slechts enkele minuten per afroep). Bovendien kan de maximale duur van de afroep, wanneer langere afroep wordt verwacht, wat meestal het geval is tijdens feestdagen zoals Pasen en Kerstmis, door het besturingssysteem worden beperkt.

De primaire, secundaire en tertiaire reserves worden door de Belgische TNB Elia onderhandeld tijdens de veilingen op de markten van de controlereserves. De marktpartijen dienen een eerste bod in op de capaciteitsprijs, dat op basis van oplopende prijs wordt gesorteerd op een lijst van verdiensten. Voor de secundaire en tertiaire reserve nemen succesvolle leveranciers deel aan een tweede veiling en bieden ze een bod op de eenheidsprijs. Als de controlepool vereist is, ontvangen de leveranciers met de laagste prijs eerst de RFx. Hogere biedingen volgen in volgorde. Als er een controlereserve-order wordt geplaatst, ontvangen de secundaire en tertiaire reserve-leveranciers ook de extra eenheidsprijs. Terwijl het FCR en de RRF onderworpen zijn aan een wekelijkse aanbesteding, is de RRFm onderworpen aan een maandelijkse aanbesteding. Bovendien biedt Elia een deel van zijn FCR-macht aan op de regionale markt via regelleistung.net.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Kantoren

9

Oprichting

2009Next Pool
Noodstroom