Batteriespeicher im Virtuellen Kraftwerk Next Kraftwerke

Slim secundair gebruik: Door uw batterijopslag een extra bestemming te geven, ondersteunt u de energietransitie en genereert u aantrekkelijke opbrengsten.

Volledige service: Wij verzorgen voor u de integratie van uw batterijopslag in de virtuele energiecentrale en voeren de testprocedure voor de balancerende energiemarkt, de prekwalificatie, voor u uit.

Grote know-how: Als jarenlange aanbieder van compensatie-energie in diverse landen in Europa, verhandelen wij de reservecapaciteiten van uw batterij als primaire reserve-energie (FCR/R1), een bijzonder lucratieve vorm van compensatie-energie.

Geen functiebeperking: Samen met u bepalen wij welke tijdvensters geschikt zijn voor het leveren van regelvermogen. De primaire functie van uw batterijopslag (bijv. peak shaving) heeft uiteraard altijd voorrang.

Taylor gemaakt voor batterijen: Primaire reservecapaciteit wordt als eerste geactiveerd om een stroomstoring te voorkomen en is het meest aantrekkelijke type regelreserve om te verkopen. Bij schommelingen in het elektriciteitsnet wordt stroom tijdelijk opgeslagen in uw batterij of daaruit opgeroepen. Hiervoor ontvangt u een prestatieprijs als opbrengst.

Oproepen: U kunt meldingen ontvangen over controle-energie oproepen van uw batterijopslag.

Storingsmeldingen: In geval van storingen kunt u op verzoek ook meldingen via de app ontvangen.

Onderhoudstijden: Via de portal kunt u eenvoudig onderhouds- en reparatietijden registreren.

Door deel te nemen aan de virtuele energiecentrale Next Kraftwerke krijgt u eenvoudig en kosteneffectief toegang tot de markt voor balanceringsenergie. Zo kunt u het flexibiliteitspotentieel van uw batterij rendabel benutten. Next Kraftwerke verzorgt voor u de technische en regulatorische aspecten van deelname aan de balancerende energiemarkt. Dient uw batterij een ander primair doel? Ook dat is geen probleem: U kunt zich volledig concentreren op uw kernactiviteiten en extra winst genereren. Het primaire gebruik van uw batterij, bijvoorbeeld voor peak shaving of mobiliteit, wordt niet beïnvloed door deelname aan de balancerende energiemarkt.

Uw batterijopslag kan deel gaan uitmaken van de virtuele elektriciteitscentrale Next Pool als deze ten minste 400 kW en ongeveer één uur opslagcapaciteit heeft. Uw batterij heeft ook een afstandsbediening nodig, zoals de Next Box, en moet vooraf worden gekwalificeerd voor de markt voor balanceringsenergie. Next Kraftwerke zal de afstandsbediening leveren en uw batterij voor u prekwalificeren.

Accu's kunnen, naast aFRR, de meest rendabele vorm van regelenergie leveren, namelijk primair regelvermogen (FCR/R1). Dit is de kortstondige vorm van regelenergie en wordt opgeroepen zodra de netfrequentie afwijkt van de normale waarde, zowel in positieve als in negatieve zin.

We sluiten uw batterij aan op de virtuele energiecentrale via onze Next Box-interface of via de protocolinterface die waarschijnlijk al aanwezig is in uw centrale. Hierdoor kunnen uw batterij en ons besturingssysteem niet alleen gegevens uitwisselen, maar ook de vraag naar regelvermogen coördineren. Het systeem is gebaseerd op onze betrouwbare en geteste mobiele infrastructuur voor gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP.

Primaire reservecapaciteit (FCR) moet binnen 30 seconden beschikbaar zijn, en de levering moet gedurende ten minste 15 minuten ononderbroken doorgaan. In het kader van prekwalificatietests wordt nagegaan hoeveel positieve en negatieve capaciteit in dit tijdsbestek kan worden geproduceerd. Dit "capaciteitsbereik" kan op de markten voor regelreserves worden verkocht na een vooraf uitgevoerde biedprocedure. In tegenstelling tot de tertiaire of secundaire reserve, wordt de primaire reserve niet geactiveerd door een commando van de TNB. In plaats daarvan wordt zij in werking gesteld door de netfrequentie. Deze wordt rechtstreeks op de biogasinstallatie gemeten; afhankelijk van de afwijking levert de installatie onmiddellijk positieve of negatieve primaire reserve. Door de constante beschikbaarheid is er geen verschil tussen de capaciteitsprijs en de energieprijs - de compensatie wordt automatisch vastgesteld op de capaciteitsprijs. De Belgische TNB Elia koopt vier verschillende FCR-producten: twee symmetrische en twee assymetrische. De symmetrische producten zijn FCR 100 mHZ en FCR 200 mHZ, die respectievelijk reageren in een frequentieafwijkingsband van +- 100 mHz en +- 200 mHz rond 50 Hz. De assymetrische producten vereisen een activering in slechts één richting, respectievelijk naar boven of naar beneden voor FCR naar boven en FCR naar beneden. De verschillende producten worden in de bovenstaande figuur getoond.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Kantoren

9

Oprichting

2009Next Pool