Picutre of the Trading floor at Next Kraftwerke

Termijnmarkt

Elektriciteitsaankopen op middellange tot lange termijn via producten en schema's op termijnmarkten.

Spotmarkt

Korte termijn optimalisatie van uw portefeuille op de day-ahead en/of intraday markt.

Reserve­elektriciteitsmarkten

Marketing van regelvermogen in uw portfolio of in het portfolio van uw klanten.

Tranche-levering: Als u een hoog vermogen nodig hebt, is het vaak de moeite waard om dit te dekken in verschillende deelverzamelingen met behulp van een tranche model. Door uw elektriciteitsaankopen te spreiden over het hele jaar, kunt u inspelen op de huidige marktsituatie en zo uw prijsrisico aanzienlijk verminderen. Natuurlijk kunt u ook het volledige volume tegen een vaste aantrekkelijke prijs vastleggen. U kunt zelf de aankoopdata van de tranches bepalen en uw order plaatsen via onze markttoegang. Op aanvraag kunnen wij u ook ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van uw inkoopstrategie. Zo profiteert u van dalende elektriciteitsprijzen zonder dat u voortdurend naar de markt hoeft te kijken.

Handel: U bepaalt het tijdstip en de hoeveelheid van de aan- of verkoop volgens uw wensen. U geeft uw order door via een beveiligde e-mail, SFTP server, een REST interface of ons klantenportaal NEXTRA.

Volledige service: Wij handelen de handelszaken voor u af. De facturering is gebaseerd op de huidige marktprijzen.

U kunt uw prijsrisico aanzienlijk verminderen met een tranche-model waarbij de aankoop van elektriciteit over het hele jaar wordt gespreid.

Day-Ahead: u krijgt toegang tot de day-aheadveiling en kunt volledige uren of blokbiedingen voor de volgende dag verhandelen naargelang uw behoeften (bijvoorbeeld basis- of piekbelasting) - vanaf een minimumhoeveelheid van 0,1 MW tot een contractueel overeengekomen maximumcapaciteit. Het snijpunt van gevraagde en aangeboden hoeveelheid resulteert in de market clearing prijs, die vervolgens wordt uitbetaald voor het respectieve product.

Intraday: Verhandel stroom in blokken van 15 minuten, per uur of standaard (bijvoorbeeld piek- of basislast). U kunt een positie tot 5 minuten voor de vervaldatum verhandelen. De kleinste verhandelbare eenheid in de intradaghandel is 0,1 MW, en het mogelijke prijsbereik voor een megawattuur is -9.999 euro tot 9.999 euro. U ontvangt of betaalt de biedprijs die in de betreffende transactie is toegekend.

Balanceringsgroepsmanagement: Intraday trading biedt u de mogelijkheid om tekorten of overschotten in uw eigen balanceringsgroep te compenseren door intraday tradingactiviteiten op korte termijn. Bovendien kunt u de handel op korte termijn gebruiken om de elektriciteit van de eigen productie-installaties of centrales van uw klanten naar behoefte te produceren - en dus zo rendabel en systeemstabiel mogelijk te maken.

Example of intraday trading with the trading platform NEXTRA.
Om deze kansen optimaal te benutten, moet u een goed overzicht hebben van uw portefeuille en de vraag en het verbruik zo nauwkeurig mogelijk kunnen voorspellen. Een perfect hulpmiddel hiervoor is ons handelsplatform NEXTRA, waarmee u niet alleen uw gegevens kunt beheren en analyseren, maar ook direct uw orders kunt plaatsen.

Controle energie marketing: Wij sluiten uw centrales aan op het besturingssysteem van onze virtuele energiecentrale en voeren de nodige testprocedure uit. De terbeschikkingstelling van de centrales wordt vergoed met een stand-by vergoeding, de zogenaamde prestatieprijs. Dit heeft geen invloed op de wijze van exploitatie. Bij schommelingen in het elektriciteitsnet wordt de output van de centrales dienovereenkomstig aangepast en wordt naast de capaciteitsprijs een energieprijs betaald.

White Label: Wilt u optreden als direct marketeer en virtuele energiecentrale voor uw klanten? Geen probleem! Wij bieden u ook het volledige beheer van de door u ingebrachte systemen als white label oplossing aan. Van de productie van de afstandsbediening over de optimalisering van de systemen tot de handel - wij stellen u onze volledige knowhow ter beschikking.

Preview of the electricity trading platform NEXTRA.
NEXTRA ist das Tradingportal für den Stromhandel und ein einfacheres Portfoliomanagement.

Gegevens en prognoses: Perfect overzicht van uw portefeuille en prognoses die individueel op u zijn afgestemd.

Balansgroep balans: Breng uw balansgroep direct via NEXTRA in evenwicht.

Order plaatsen: Op het platform kunt u direct uw order plaatsen voor de intraday veilin

Meer over NEXTRA

Next Kraftwerke geeft u toegang tot alle relevante Europese handelsplaatsen voor elektriciteit zonder dat u grote investeringen hoeft te doen of specialisten hoeft in te huren. Next Kraftwerke kan voor u optreden op de elektriciteitshandelsplaatsen en u kunt via NEXTRA altijd overzicht houden over de voor u uitgevoerde activiteiten. Daarnaast biedt NEXTRA de mogelijkheid om te handelen op de korte en lange termijn markten.

Next Kraftwerke biedt u toegang tot een grote verscheidenheid aan handelsplaatsen voor elektriciteit: futuresmarkt, day-aheadhandel en ook voor continue intraday-handel in elektriciteit. Deze handelsplaatsen omvatten EPEX Spot, de EEX-derivatenmarkt en internationale elektriciteitsbeurzen zoals de Oostenrijkse elektriciteitsbeurs EXAA. Wij kunnen u ook toegang bieden tot onze OTC-partners en u toegang verschaffen tot uw flexibele portefeuille op de balanceringsmarkten voor energie.

Nee. Voor de door Next Kraftwerke georganiseerde markttoegang zijn er geen afzonderlijke toegangsvereisten waaraan moet worden voldaan, behalve een passende kredietwaardigheid.

Next Kraftwerke opent de deur naar de Europese energiemarkten. Dit betekent dat u de kosten van een beursgang niet zelf hoeft te dragen en profiteert van onze knowhow als ervaren handelsonderneming in elektriciteit. De diensten voor markttoegang vormen de basis voor het gebruik van een van onze andere energiediensten en vormen zo de basis om verdere kosten te besparen, risico's te minimaliseren of uw portefeuille winstgevender te beheren. Optioneel kunt u gebruik maken van ons handelsportaal NEXTRA en op de markten opereren, data analyseren en monitoren.

Toegangskosten voor de verschillende handelsplatformen zijn een investering die u niet wilt doen? Markttoegang via Next Kraftwerke minimaliseert deze kosten. Onze service fee is gebaseerd op de volumes die wij voor u verhandelen. Dit betekent: U bespaart de kosten voor het opzetten van de beurs, evenals uitgaven voor infrastructuur en personeel en hebt toch toegang tot de marktprijs.

Met onze eenvoudigste dienst, markttoegang, vertelt u ons welke hoeveelheden elektriciteit wij waar voor u moeten kopen of verkopen, of u verhandelt de hoeveelheden gewoon zelf via ons energiehandelsportaal NEXTRA. Communicatie kan plaatsvinden via beveiligde e-mail, FSTP server, een REST interface of onze klantenportal NEXTRA (link naar trading.next-kraftwerke.com). U neemt zelf alle beslissingen. Als u ook prognoses wilt maken over uw verbruikers en producenten en over de prijsontwikkelingen bij de handelscentra voor elektriciteit, dan kunt u gebruik maken van een van onze andere diensten. Wij adviseren u graag individueel over de mogelijkheden en kansen.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verbonden technologieën

17

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Oprichting

2009Next Pool
Trading