Power-to-Gas Anlage aus Hassfurt stellt im Virtuellen Kraftwerk von Next Kraftwerke Regelenergie bereit.

Geautomatiseerde controle via de Next Box: Bij automatische aansturing wordt het PtG systeem via de Next Box met onze Virtual Power Plant verbonden en volautomatisch via ons besturingssysteem aangestuurd. Het besturingssysteem combineert informatie van de elektriciteitsmarkten, weersvoorspellingen en real-time gegevens van alle netwerkcentrales. Bij de planning van de installaties kan ook rekening worden gehouden met het debiet van het lokale aardgasnet. Het besturingssysteem berekent aan de hand van deze gegevens het tijdstip waarop de elektrolyse in werking wordt gezet en schakelt vervolgens volautomatisch via de Next Box. Eenvoudig gezegd, als de elektriciteitsprijzen bijzonder laag zijn, wordt de elektrolyse gestart via het besturingssysteem. Als de prijzen weer stijgen, wordt de elektrolyse automatisch gestopt. Zo haalt u het maximale uit de prijsverschillen op de beurs. Natuurlijk kunt u ook tijdens volautomatisch bedrijf te allen tijde ingrijpen in de besturing van het systeem.

Handmatige controle op basis van tijdschema's: Als alternatief voor de volautomatische besturing kunt u de werking van het elektrolyseproces ook handmatig optimaliseren. Daartoe voorzien wij u van roosters die u laten zien wanneer de beurskoersen gunstig zijn en gaswinning voor u de moeite waard is. Gebaseerd hierop kunt u uw productie naar de voordelige tijdvensters met lage prijzen verplaatsen. Een eventueel bijkomend voordeel is dat u voor deze vorm van elektriciteitsvoorziening geen extra infrastructuur nodig is - u hoeft alleen uw bedrijfsmodus aan te passen.

PtG Anlage Hassfurt

Aantrekkelijke inkomsten: Voor de terbeschikkingstelling van uw PtG-systeem alleen ontvangt u een stand-by-vergoeding, de zogenaamde vraagprijs. In geval van afroep ontvangt u ook de energieprijs.

Geen financiële risico's: Wij vragen geen vergoeding voor onze marketingdiensten, maar ontvangen alleen een deel van uw inkomsten (winstdeling). Er is dus geen financieel risico, u kunt alleen maar winnen.

Uitgebreide service: Via de Next Box verbinden wij uw PtG-centrale met onze virtuele centrale en e voeren de noodzakelijke testprocedure, de prekwalificatie, uit.

Resource-besparing: In plaats van centrales uit te schakelen, wordt het overschot aan elektriciteit gebruikt en omgezet in opslagbaar gas. Dit kan weer in elektriciteit worden omgezet wanneer dat nodig is.

Door de overtollige elektriciteit te onttrekken van het net en om te zetten, kunnen PtG-systemen negatieve regelenergie leveren, d.w.z. de hoeveelheid elektriciteit in het net verminderen. Afhankelijk van de snelheid waarmee de stuurenergie wordt geleverd, wordt onderscheid gemaakt tussen mFRR (R3), aFRR (R2) en FCR (R1). Veel PtG systemen zijn in staat om binnen enkele seconden aanzienlijke hoeveelheden energie op te nemen. Daarom kunnen alle regelbare energieproducten (R3, R2 en R1) worden gerealiseerd met stroom naar gas. Wij geven individueel advies over welk product het beste bij uw installatie past.
Power to gas plant Hassfurt as part of the VPP of Next Kraftwerke,

Onderhoudstijden: Onderhouds- en reparatietijden voor uw PtG-installatie kunt u eenvoudig via het klantenportaal bij ons registreren, zodat wij de stilstandstijden meenemen in de elektriciteitshandel.

Storingen vroegtijdig op de hoogte brengen: Via het klantenportaal kunnen wij u direct informeren in geval van storingen. Zo kunt u zo snel mogelijk reageren.

Notificatie functie: U kunt ook op de hoogte worden gebracht van controle-energie-oproepen.

Uw Power to Gas-systeem moet een vermogen hebben van ten minste 100 kW. Met een lager vermogen is marketing meestal niet rendabel voor u en ons.

Next Kraftwerke voorziet u van stroom. Via onze stroomleveringscontracten kunt u de stroom die u voor uw elektrolyse nodig heeft, eenvoudig verkrijgen. Indien u dat wenst, kunnen wij ook de bijbehorende garanties van oorsprong leveren.

De prijzen op de elektriciteitsbeurs zijn onderhevig aan constante schommelingen. Profiteer hiervan door elektriciteit te kopen wanneer deze bijzonder goedkoop is. Met de flexibele stroomtarieven van Next Kraftwerke krijgt u geoptimaliseerde schema's die rekening houden met de optimale werking van uw installatie. U kunt beslissen of u de voorkeur geeft aan een volautomatische regeling met onze Next Box of dat u uw gas/stroom-installatie zelf wilt regelen op basis van de geoptimaliseerde schema's. Het flexibele tarief leidt niet tot extra kosten, maar alleen tot mogelijkheden om kosten te besparen.

Het besturingssysteem van Next Kraftwerke evalueert gegevens van de elektriciteitsmarkten, weersvoorspellingen en live-gegevens van alle centrales die in het netwerk van de pool zijn opgenomen. Bovendien kan bij het opstellen van de schema's ook rekening worden gehouden met de stroming van het plaatselijke aardgasnet.

U hebt niet noodzakelijk een Next Box nodig om te profiteren van een flexibele elektriciteitsvoorziening. U kunt de bedrijfsmodus ook zelfstandig optimaliseren, zonder extra infrastructuur. Next Kraftwerke stelt u schema's ter beschikking of wisselt elektriciteitsprijzen uit, die u als basis kunt gebruiken om de productie van uw PtG-installatie te optimaliseren. Als u daarentegen een volledig automatische besturing wenst, moet u onze afstandsbediening Next Box installeren. De Next Box wordt aangesloten op uw installatie en organiseert de gegevensuitwisseling tussen uw installatie en ons besturingssysteem. Het besturingssysteem berekent uit de verschillende relevante gegevens een optimaal schema voor uw elektrolyser en stuurt dit aan. Met andere woorden: als de prijzen op de elektriciteitsbeurs laag zijn, wordt uw PtG-installatie opgestart; als de prijzen stijgen, wordt de elektrolyse weer gestopt.

Power-to-gas-centrales zijn flexibel en snel inzetbaar. Dit maakt ze perfect voor het leveren van compensatie-energie. PtG kan negatief compensatievermogen leveren. Dit treedt in werking wanneer er te veel elektriciteit in het net aanwezig is. Dan moet de invoeding worden verminderd of de vraag worden verhoogd om de netfrequentie binnen de grenzen te stabiliseren. Een bijkomend voordeel is dat het op deze manier opgewekte gas ook kan worden bewaard. Bovendien kunnen power-to-gas-centrales in continubedrijf positieve compensatie-energie leveren door de belasting te verlagen, d.w.z. hun elektriciteitsvraag te verminderen.

Voor de levering van compensatie-energie moet uw installatie, net als elk ander type installatie, vooraf worden gekwalificeerd. Wij ondersteunen u graag bij dit proces. Bovendien kunnen wij bij Next Kraftwerke installaties met een vermogen van 100 kW of meer in onze pool opnemen. Weet u niet zeker of u aan alle technische eisen voldoet? Neem dan contact met ons op en onze interne technische dienst zal u deskundig advies geven.

PtG-centrales zijn bij uitstek geschikt om negatief balanceringsvermogen te leveren. In de praktijk betekent dit dat de hoeveelheid elektriciteit in het net wordt verminderd door het overschot aan elektriciteit te absorberen. Een andere factor is hoe snel de centrale regelenergie kan leveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen minuutreserve (levering na 5 min), secundaire reserve (levering binnen 5 min) en primair compensatievermogen (levering binnen 30 seconden). Veel PtG-centrales kunnen alle drie soorten regelvermogen leveren. Zelfs de lucratieve primaire regelreserve. In een vrijblijvend individueel gesprek verduidelijken wij graag of uw installatie dit ook kan. Als u uw installatie continu laat draaien, kunt u ook positief regelvermogen leveren. Met positieve compensatie-energie wordt het verbruik flexibel en op korte termijn gereduceerd.

Als uw centrale niet beschikbaar is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat wij bij de aansturing van uw centrale rekening kunnen houden met de nieuwe beperkingen. U kunt hiervoor eenvoudig en gemakkelijk ons klantenportaal "Mijn centrale" gebruiken.

Uw installatie kan regelenergie leveren en tegelijkertijd profiteren van flexibele elektriciteitstarieven. Als u de Next Box echter niet gebruikt voor de flexibele elektriciteitstarieven, moet u ervoor zorgen dat er voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is voor een oproep voor compensatie-energie. Als wij de installatie via de Next Box regelen, houden wij hier in onze schema's al rekening mee.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Kantoren

9

Oprichting

2009Next Pool
Power to Gas