Next Kraftwerke behaalt uitstekende complianceresultaten in pilootproject en bewijst dat virtuele energiecentrales in België secundaire reserve kunnen leveren


Gepubliceerd op 22. januari 2018

Virtuele energiecentrales (VPP’s) kunnen op een betrouwbare manier secundaire reserve (R2) leveren aan het Belgische net. Dat blijkt uit een pilootproject dat de transmissienetbeheerder (TSO) Elia heeft uitgevoerd met zijn partners Next Kraftwerke, Actility en EDF Luminus. Het doel van het pilootproject was te testen of alternatieve technologieën zoals virtuele energiecentrales op een betrouwbare manier R2 kunnen leveren aan het net. De deelnemers hebben alle drie aangetoond dat ze op een kwalitatieve manier R2 kunnen leveren. Next Kraftwerke zette bovendien de beste prestatie neer bij het opvolgen van de signalen van Elia en het overeenkomstig aansturen van hun geaggregeerde eenheden (compliance). Op basis van de resultaten van het pilootproject zal TSO Elia de R2-markt openstellen en een nieuw marktdesign voor R2 ontwerpen. Tot nu toe mogen in België enkel grote, centrale productie-eenheden (de zogenaamde CIPU-eenheden) R2 leveren.

vpp, control reserve, r2, belgium vpp, control reserve, r2, belgium TSO’s zoals Elia gebruiken controlereserves om het elektriciteitssysteem uit te balanceren wanneer er een onevenwicht is tussen productie en consumptie. R2-reserves moeten binnen de 7,5 minuten volledig geactiveerd zijn. Van de drie reservecontrole-producten R1 (actief binnen de 30 seconden), R2 en R3 (actief binnen de 15 minuten) is R2 het belangrijkste uitbalanceringsproduct voor Elia. R2 wordt vaak geactiveerd en stelt hoge technische eisen, waardoor dit de meest complexe vermogensreserve is van de uitbalanceringsproducten van Elia. Om na te gaan of aggregatoren R2 kunnen leveren met dezelfde kwaliteit als de huidige eenheden, moesten Next Kraftwerke en de andere deelnemers ook voldoen aan die technische eisen. Ze hadden maar ongeveer een jaar de tijd om zich klaar te stomen om in juli 2017 R2 te leveren.
Een van die eisen is een uitstekende compliance, wat betekent dat de signalen van de TSO uiterst snel moeten kunnen worden opgevolgd en dat de geaggregeerde eenheden in enkele seconden moeten kunnen worden verhoogd en verlaagd. Binnen het project behaalde Next Kraftwerke de beste complianceresultaten van de drie partners. Next Kraftwerke leverde R2 met meer dan 22 WKK’s op biogas en aardgas en behaalde complianceniveaus van 98 procent. Benjamin Blank, System Engineer bij Next Kraftwerke, licht toe: “Ook al leveren we in Duitsland al enkele jaren R2 met meer dan 1 000 eenheden met een complianceniveau van 100%, toch vormden de Belgische eisen een uitdaging. Het complianceniveau spreekt boekdelen. Tot 80% is het een fluitje van een cent. Vanaf 90% wordt het een uitdaging. Door te kijken wie meer dan 97% haalt, kan je het kaf van het koren scheiden. We zijn tevreden dat we dit niveau hebben bereikt, maar we willen verder gaan.”

Carlos Dierckxsens, Business and Product Developer bij Next Kraftwerke, voegt hieraan toe: “De samenwerking met Elia binnen dit project verliep vlekkeloos - vooral bij het opzetten van een methodologie voor uitgangswaarden. Dat staat voor de hoeveelheid energie die de pool aan het net zou leveren zonder levering van R2. De methodologie voor uitgangswaarden is cruciaal, omdat Elia uit het verschil tussen de werkelijke productie en de uitgangswaarden kan afleiden hoeveel flexibiliteit de VPP biedt. Het is evenwel niet vanzelfsprekend om goede uitgangswaarden te bepalen wanneer assets in real-time een pool vervoegen en verlaten. Het doet ons plezier dat we in dat verband zulke constructieve gesprekken met Elia hebben gehad.”
Om R2-reservevermogen te leveren is Next Kraftwerke in zee gegaan met WOM, een coöperatieve van tuinbouwers die warmtekrachtcentrales beheren met een totale capaciteit van zo’n 250 MW. Herman Marien van WOM is erg tevreden met de resultaten: “De technische uitvoering van het pilootproject samen met Next Kraftwerke bleek heel goed te lopen. We hebben aangetoond dat warmtekrachtcentrales complexe diensten kunnen leveren aan Elia met dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid als grote elektriciteitscentrales op gas. We zien interessante mogelijkheden om deze dienst te leveren en het systeem te helpen stabiliseren, en we hopen dat de markt voor R2 binnenkort zal worden opengesteld.”
Tore Content, voorzitter van de Belgische Federatie van Biogasbedrijven Febiga, heeft er alle vertrouwen in: “In een toekomst waarin hernieuwbare energie een belangrijke rol zal spelen, moeten technologieën op basis van hernieuwbare energie ook aanvullende diensten kunnen leveren. Biogasbedrijven leveren nu al secundaire reserves in onze buurlanden. Met dit pilootproject is aangetoond dat Belgische biogasbedrijven perfect in staat zijn om dit ook te doen en dat ze een aanvulling kunnen vormen op de grote elektriciteitscentrales op gas.

Resultaten voor algemene compliance

BSPCompliance 30 % margeCompliance 15 % marge
Next Kraftwerke98 %96 %
Actility (uitgebreid)92 %85 %
EDF98 %90 %

Bovenstaande tabel toont de complianceresultaten voor de volledige
deelnamefase.

Leverancier
Compliance CIPU (15 % marge)
BRP (CIPU) 190 %
BRP (CIPU) 295 %

In bovenstaande tabel worden de complianceresultaten van twee CIPU-leveranciers weergegeven. Dit toont aan dat de compliance van niet-CIPU-eenheden even goed is als die van CIPU-eenheden.
Bekijk alle tabellen en lees het volledige rapport op www.elia.be/nl/users-group/Werkgroep-balancing/Projecten-en-Publicaties/R2-aFRR

How helpful was this article?/Hoe nuttig was dit artikel?/Cela a-t-il été utile?
[Total: 0 Average: 0]

Auteur

Next Kraftwerke België is een digital utility en het eerste bedrijf om een Virtuele Energiecentrale uit te baten in België, de Next Pool. Deze combineert demand response met flexibele energieopwekking en biedt flexibiliteitsdiensten aan op alle relevante markten. De Next Pool verbindt en bundelt middelgrote en kleine installaties die elektriciteit produceren en consumeren, en integreert daarnaast flexibele processen van grote industriële bedrijven. Naast Belgische installaties, bevat de Next Pool ook installaties in andere Europese landen (e.g. Duitsland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Italië en Zwitserland). In totaal zijn er meer dan 5100 producenten en consumenten aangesloten met een gezamelijk vermogen van meer dan 4 GW.