Waarde van flexibiliteit

Flexibiliteit is de mogelijkheid om de productie van energiecentrales of het verbruik te laten toenemen of afnemen. Flexibiliteit is essentieel in het huidige energielandschap en men verwacht dat dit nog belangrijker zal worden in de toekomst. Er zijn twee grote veronderstellingen over deze verwachting:

  • De algemene vraag naar elektriciteit neemt toe. Bovendien maken steeds meer processen gebruik van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen voor warmteproductie en mechanische aandrijving. Dit kan leiden tot meer uitgesproken vraagpieken en hogere variabiliteit.
  • Een toenemend aantal hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind maakt de elektriciteits productie minder voorspelbaar en controleerbaar.

Ons energiesysteem omvat reeds een groot onbenut potentieel aan flexibiliteit om deze stijgende noden te beantwoorden.. Er zijn verschillende vormen van flexibiliteit:

  • Consumptieflexibiliteit (vraagrespons of demand side management); tijdelijke verlaging of verhoging van de aanvraag van een industriële centrale, gezin, etc.
  • Productieflexibiliteit: de productie van energiecentrales vergroten of verkleinen.
  • Opslagflexibiliteit: gepompte waterkrachtcentrales zoals die van Coo-Trois-Ponts, batterijen of vliegwielen bieden de mogelijkheid energie op te slaan in beperkte hoeveelheden.

Na de liberalisering van de energiemarkten in Europa werd een reservemarkt gecreëerd waar flexibiliteit aangeboden kan worden. Dit was initieel vooral bedoeld voor grote producenten en verbruikers, maar sinds 2012 introduceerde Elia ook een reserveproduct waarin verbruikers en producenten konden deelnemen die al verbonden waren met het distributienet: R3-Flex (vroeger R3-DP genoemd). Lees hier meer over reservemarkten.

Er is nog steeds een groot onbenut potentieel aan opwaartse en neerwaartse flexibiliteit in vraagrespons en in gedistribueerde opwekking. Zowel consumenten als producenten zijn zich vaak niet bewust van de flexibiliteit waarover zij beschikken. Neem een kijkje bij Next Kraftwerkes producten en diensten om te ontdekken hoe uw processen aan het werk gezet kunnen worden op de energiemarkten.

De Californische eendcurve

Een bekend voorbeeld van de uitdagingen voor het elektriciteitssysteem als gevolg van de opwekking van hernieuwbare energie, is de Californische eendcurve (zie de grafiek hierboven. Bron: Californische ISO). Californië begon al vroeg met hernieuwbare elektriciteitsopwekking en fotovoltaïsche zonne-energie in het bijzonder. De eendcurve toont hoe de toename van zonne-installaties op daken het netto-verbruik (last minus decentrale productie)rond de middag verlaagt. Maar tegen de avond, wanneer de zonne-energieproductie daalt en tegelijk het verbruik toeneemt door de avondiek, wordt er op een korte tijd een grote vermogenstoename van de centrale productie-eenheden verwacht. Voor conventionele centrales is het een uitdaging om hun productie zo snel te laten toenemen. Bovendien kunnen deze centrales door de toename van decentrale productie steeds minder uren draaien om hun investering terug te winnen. Daarnaast toont dit voorbeeld ook aan dat het net niet optimaal gebruikt wordt. Op de uren van de laagste netto-vraag wordt het net ver onder zijn capaciteit gebruikt. Wanneer de vraag piekt, wordt het net tot het uiterste gebruikt. Het inzetten van meer (decentrale) flexibiliteit kan deze problemen beperken.

How helpful was this article?/Hoe nuttig was dit artikel?/Cela a-t-il été utile?
[Total: 0 Average: 0]