Next Pool

Het aandeel van duurzame energie in het Belgische en Europese elektriciteitssysteem blijft stijgen. De variabele weersafhankelijke productie van sommige technologieën zoals wind- en zonne-energie vormt een uitdaging voor hun integratie in het elektriciteitsnet. Bovendien zijn er steeds meer en meer kleine decentrale productie-eenheden terwijl ons elektriciteitsnet oorspronkelijk werd gebouwd voor grote centrale productie-installaties. Om de stabiliteit in het netwerk te bewaren, moet zowel de vraag- als de aanbodzijde flexibeler worden.

Wij bij Next Kraftwerke bewijzen dat duurzame decentrale energie-installaties deze uitdagingen zelf kunnen beantwoorden. Natuurlijk zijn sommige technologieën moeilijker te controleren dan andere. Maar dankzij teamwork, slimme netten en het flexibel inspelen op de wensen van eindverbruikers, is een toekomst met 100% hernieuwbare energie niet langer wishful thinking.

De Next Pool als antwoord

Next Kraftwerke ontwikkelde een virtuele energiecentrale om verschillende duurzame technologieën te aggregeren. Een dag zonder wind? Geen nood: een WKK-installatie compenseert de productie van het windpark. Een wolk voor de zon? Een biogas-installatie en een flexibel industriëel proces springen ter hulp.

De flexibiliteit en de elektriciteit van de installaties in de Next Pool wordt verhandeld op de verschillende energiemarkten en wordt in real-time gebruikt om de netbeheerder te ondersteunen en de onbalanskosten te minimaliseren.

Door samen te handelen binnen het portfolio profiteert iedere participant van de schaalvoordelen en kan hij de waarde van zijn installatie verhogen. De inkomsten worden eerlijk en transparant verdeeld over de eigenaars van de deelnemende installaties in de Pool.

Hardware – de Next Box stuurt elke eenheid aan

Om iedere installatie apart aan te sturen, ontwikkelde Next Kraftwerke de Next Box. De Next Box kan worden aangesloten op alle productie-eenheden en flexibele industriële toepassingen.

Onze technologie heeft zijn waarde en kracht reeds bewezen: In meer dan 2500 toepassingen sturen we reeds meerdere jaren succesvol verschillende soorten energie-installaties aan op een veilige en betrouwbare manier.

De controleprocedure wordt samen uitgewerkt met de eigenaar van de installatie, die altijd in controle blijft over zijn installatie.