De Next Pool: de Virtuele Energiecentrale beheerd door Next Kraftwerke

Next Kraftwerke creëerde een Virtuele Energiecentrale (VPP) die verschillende soorten hernieuwbare energie samenvoegt. Een dag zonder wind? Een energie-intensief proces verlaagt tijdelijk zijn verbruik. Geen zon vandaag? Een installatie van warmte-krachtkoppeling (WKK) helpt mee.

Een virtuele energiecentrale is een cluster van decentrale installaties, die elektriciteit consumeren of produceren. Individuele installaties kunnen meestal geen reserve-elektriciteit aanbieden en ze bieden geen flexibiliteit aan op de elektriciteitsmarkten omdat hun productie- of consumptieprofiel sterk kan variëren of omdat ze het volume te klein is om te voldoen aan de minimumvoorwaarden van de markten. Bovendien zijn er strenge eisen ten aanzien van de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van het aanbod flexibiliteit op de markt. De oplossing om deze barrières te overwinnen is eenvoudig: werk samen! Het basisidee achter de virtuele energiecentrale is het samenbrengen van verschillende soorten flexibele productie- en consumptie-eenheden, gecontroleerd door een centraal intelligent systeem. Op deze manier kan een VPP dezelfde diensten aanbieden als grote centrale energiecentrales of industriële gebruikers en op dezelfde markten handelen.

Krijg een voorproefje van onze virtuele energiecentrale met ons simulatiespel:
Stuur de VPP aan en voorkom een black-out!

De flexibiliteit en de elektriciteit van de energiecentrales aangesloten op de Next Pool worden verhandeld op verschillende energiemarkten of worden meteen gebruikt in real time om de netbeheerder te ondersteunen met reserve-elektriciteit en om de kosten van onbalans te verlagen.

Door samen het vermogen aan te passen, kunnen individuele centrales van de Next Pool profiteren van de gecreëerde voordelen en daardoor hun flexibiliteit valoriseren. De opbrengsten worden eerlijk verdeeld over de eigenaars van de centrales, waarbij rekening gehouden wordt met de dienstenvoorzieningen in de pool.

Virtuele energiecentrales spelen een belangrijke rol in de integratie van hernieuwbare energieproductie.
Wil u hier meer over weten? Neem een kijkje in onze Knowledge Hub.