Besturingssysteem

energiemarkt digitale oplossingen energiemarkt digitale oplossingen Het besturingssysteem is de technologische kern van de virtuele energiecentrale en wordt uitsluitend beheerd door onze eigen systeemingenieurs. Door middel van dit besturingssysteem vormt de virtuele energiecentrale een netwerk van duizenden systemen die elektriciteit produceren en consumeren. Deze systemen omvatten bijvoorbeeld thermische centrales, biogascentrales en zonne- en windenergiecentrales. Door het centrale besturingssysteem worden de eenheden bestuurd, opgestart en afgesloten – waarbij de eigenaars uiteraard steeds deze beslissing kunnen overrulen. Binnen de gecontracteerde grenzen laten wij uw installatie energie produceren en/of consumeren wanneer de prijs het best is voor u.

Het besturingssysteem ontvangt alle informatie die de Next Boxen van de installaties, de markten en de netbeheerders naar onze virtuele energiecentrale verzenden via machine-to-machine communicatie (M2M). Wanneer de informatie aankomt bij het besturingssysteem, wordt deze opnieuw geauthenticeerd door een routercluster met firewall, ontcijferd en opgeslagen op de juiste plaats. Dit gebeurt fysiek op verschillende serverplaatsen met elk een redundante middenspanningsaansluiting. Dit creëert serverclusters, die elk gekoppeld zijn met dubbelservers. Als een van de servers uitvalt, neemt zijn tegenhanger het automatisch over. Door deze verschillende veiligheidsmaatregelen verzekeren wij dat het besturingssysteem, en zo ook de Next Pool, zonder problemen blijft draaien, zelfs bij verschillende soorten storingen (bijvoorbeeld in het elektriciteitsnet, in de verbindingsleiding tussen servers of in de servers zelf).

Het besturingssysteem slaat alle gegevens op die nodig zijn om de optimale werkingsschema’s voor de elektriciteitsproducenten en –consumenten te berekenen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld:

  • Het werkelijke vermogen
  • Beschikbaarheid van de elektriciteitscentrale of van de elektriciteitsgebruiker
  • Efficiëntiegegevens
  • De werkelijke toestand van de opslag (warmte- , koude-, water- of gasopslag)

Met optimalisatiealgoritmes die ontwikkeld zijn door onze systeemingenieurs samen met onze partners, sturen we de aangesloten installaties aan om op de meest rendabele manier gebruik maken van de flexibiliteit van hun systeem. Hierdoor produceren de elektriciteitscentrales alleen de hoeveelheid elektriciteit die momenteel in het net vereist is. Door dit mechanisme te gebruiken, kunnen gebruikers van flexibele elektriciteit zoals industriële pompen hun werktijden oriënteren op de elektriciteitsmarkt. Dit doen ze door elektriciteit te gebruiken wanneer die het goedkoopst is en wanneer de totale aanvraag het laagst is. Dit loont zelfs voor centrales met een relatief laag flexibiliteitsgehalte. Dit alles gebeurt in het veilige bereik van uw installatie dat bij onze overeenkomst afgesproken is. Daarnaast draagt ons besturingssysteem bij tot de stabilisatie van ons elektriciteitsnet.