Samen met 10 internationale partners kreeg Next Kraftwerke het project BestRES gegund binnen het Horizon2020 framework, gesubsidieerd door de Europese Commissie


Gepubliceerd op 22. juni 2017

Het BestRES project zal innovatieve businessmodellen ontwikkelen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen door gedistribueerde opwekking zoals wind, PV, biogas, biomassa, water en WKK (warmtekrachtkoppeling) samen te brengen en deze te combineren met vraagrespons en technologieën voor de opslag van energie.

BestRES is gesubsidieerd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie en wordt uitgevoerd door 11 partnerorganisaties die actief zijn in 9 verschillende landen. Het project startte in 2016 en zal 3 jaar duren.

How helpful was this article?/Hoe nuttig was dit artikel?/Cela a-t-il été utile?
[Total: 0 Average: 0]

Auteur

Christian is Content Manager bij Next Kraftwerke en verantwoordelijk voor website content en blog artikelen. De auteur en copywriter is geïnteresseerd in alle aspecten van hernieuwbare energie met blijvend enthousiasme.