Regelvermogen

Uw installaties kunnen een zeer waardevol product leveren aan het Belgische elektriciteitssysteem: flexibiliteit. Door deze flexibiliteit te gebruiken, kan de netbeheerder Elia het evenwicht van het elektriciteitssysteem herstellen. In ruil krijgt u:

  • Een Reservatievergoeding: Elia beloont de Next Pool voor de flexibiliteit die hen ter beschikking gesteld wordt. Zoals een brandweerman wordt u betaald om stand-by te zijn, zelfs als er geen brand is!
  • Een Activeringsvergoeding: Telkens als uw flexibiliteit wordt geactiveerd, zal Next Kraftwerke tussenkomen voor de mogelijke activatiekosten, zoals verloren inkomsten van groencertificaten (in geval van neerwaartse regulatie) of brandstofprijzen (in geval van opwaartse regulatie).

Elia koopt zijn reserve-elektriciteit op de reserve-elektriciteitsmarkten. Aangezien wij in ons Portfolio technologieën hebben met verschillende eigenschappen, kunnen wij deze combineren en zo verschillende reserveproducten aan Elia aanbieden. Samen met u beslissen wij voor welke producten wij uw flexibiliteit aanwenden om de hoogste inkomsten te bereiken.

Echte voorbeelden

Flexibele lading: toegenomen inkomsten dankzij slimme consumptievermindering

Industriële consumenten beschikken vaak over productieprocessen die tot een zeker niveau flexibel zijn. Zo kunnen bestuurbare ventilatoren, pompen, koelhuizen of warmteproductie gestuurd worden als reserve-elektriciteit. Het concept is eenvoudig. Op aanvraag van netbeheerder Elia wordt elektriciteitsconsumptie tijdelijk verlaagd of verhoogd. Naast een reservatievergoeding vergoedt Next ook de eventuele onkosten van de eigenaar bij activaties.

Biogascentrales : snel aan en snel af

Tegenover hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie of wind, maar ook tegenover verschillende conventionele fabrieken zoals kolen of nucleair, zijn biogascentrales enorm flexibel. Zij kunnen de productie in seconden of een paar minuten verhogen of verlagen. Sommige installaties kunnen zelfs volledig uitgeschakeld worden, met een snelle heropstart wanneer dit nodig is. Met de hulp van onze Next Box wordt u een deel van de Virtuele Energiecentrale van Next Kraftwerke. U beheert uw centrale zoals u gewoon bent en verdient op hetzelfde moment de reservatievergoeding. Wanneer er een onbalans op het net is, kan Elia een neerwaartse of opwaartse vermogenaanpassing aanvragen. Ons centraal besturingssysteem zal uw installatie dan beheren via de Next Box. Ter compensatie krijgt u een bijkomende activatievergoeding.

Noodgeneratoren : gebruikt bij dringende nood aan elektriciteit.

Elektriciteit produceren met een noodgenerator is relatief duur. Het ideale product is daarom een reserve-elektriciteitsproduct dat zelden wordt geactiveerd. De eigenaar van de generator ontvangt niettemin een vergoeding, voornamelijk voor de uren wanneer de centrale niet in werking is en enkel de potentiële beschikbaarheid levert (zie fig. deel 2). Vandaag worden noodgeneratoren goed geplaatst in het product R3-Flex. Vandaag wordt geen activatievergoeding betaald door Elia. Next voorziet wel steeds dat de onkosten van de eigenaars gedekt worden. In de toekomst zal Elia R3 standaardiseren en een activatievergoeding invoeren bieden voor het algemeen product (zie fig. deel 3).