TechnologiePower to Gas (PtG)

Nieuw marktpotentieel voor PtG-fabrieken

Power to Gas (PtG) is een belangrijke technologie in de sectorkoppeling en realiseert verschillende doelstellingen van de energietransitie: Dankzij hun flexibiliteit kunnen PtG systemen inspelen op prijsschommelingen op de beurs en zo bijdragen tot de stabiliteit van het net. Daarnaast maakt de technologie het mogelijk overtollige elektriciteit om te zetten in gas of methaan dat kan worden opgeslagen en vervolgens beschikbaar is voor verschillende toepassingen.

Oplossingen voor alle PtG-toepassingsscenario's

Als een van de grootste virtuele krachtcentrales in Europa zien wij het enorme potentieel van power-to-gas technologie en willen wij samen met u toekomstgerichte en verkoopbare oplossingen voor PtG realiseren. Of het nu gaat om het gebruik van elektriciteit voor gas in een industriële context, in de mobiliteitssector of als langdurige opslag in de elektriciteitssector - wij bieden u oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingsscenario's. Dankzij intelligente besturingstechnologie en onze toegang tot alle relevante markten zijn we in staat om complexe eisen te implementeren met lokale, regionale en seizoensgebonden parameters.

Onderzoek

Stroomvoorziening: Goedkope elektriciteit voor uw elektrolyser

Om uw elektricien te laten werken, hebt u een elektriciteitsleveringscontract nodig. Onze ervaren tradingafdeling stelt ons in staat om u tegen gunstige voorwaarden van elektriciteit te voorzien. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om te profiteren van prijsfluctuaties op de elektriciteitsbeurs. De variabele feed-in van de hernieuwbare energiebronnen wind en zon veroorzaakt namelijk schommelingen op de intradaymarkt in de tweecijferige euro. U kunt deze prijsverschillen voor uw elektriciteits-gasinstallatie gebruiken via onze virtuele elektriciteitscentrale. Als u geïnteresseerd bent in deze flexibele vorm van elektriciteitsvoorziening, dan heeft u twee mogelijkheden.

Automatische aansturing via de Next Box Handmatige controle op basis van tijdschema's
Automatische aansturing via de Next Box

Bij automatische aansturing wordt het PtG systeem via de Next Box met onze Virtual Power Plant verbonden en volautomatisch via ons besturingssysteem aangestuurd. Het besturingssysteem combineert informatie van de elektriciteitsmarkten, weersvoorspellingen en live gegevens van alle netwerkcentrales. Bij de planning van de bronnen kan ook rekening worden gehouden met het debiet van het lokale aardgasnet. Het besturingssysteem berekent aan de hand van deze gegevens het tijdstip waarop de elektrolyser wordt gebruikt en schakelt vervolgens volautomatisch via de Next Box. Eenvoudig gezegd, als de elektriciteitsprijzen bijzonder laag zijn, wordt de elektrolyser gestart via het besturingssysteem. Als de prijzen weer stijgen, wordt de elektrolyse automatisch gestopt. Zo haalt u het maximale uit de prijsverschillen op de beurs. Natuurlijk kunt u ook tijdens volautomatisch bedrijf te allen tijde ingrijpen in de besturing van het systeem.
Handmatige controle op basis van tijdschema's

Als alternatief voor de volautomatische besturing kunt u de werking van de elektrolyser ook handmatig optimaliseren. Daartoe voorzien wij u van roosters die u laten zien wanneer de beurskoersen gunstig zijn en gaswinning voor u de moeite waard is. Op deze basis schakelt u uw elektriciteits-gasinstallatie om en verplaatst u uw productie naar de voordelige tijdvensters met lage prijzen. Tussen haakjes: Voor deze vorm van elektriciteitsvoorziening heeft u geen extra infrastructuur nodig - u hoeft alleen uw bedrijfsmodus aan te passen.

Reserve-energie: Overtollig elektriciteitsverbruik en stabilisering van het net

De fluctuerende teruglevering van duurzame energie zorgt niet alleen voor situaties waarin er te weinig elektriciteit in het net is. Als de zon en wind meer leveren dan verwacht, kan er ook een overschot aan elektriciteit in het net zijn. In dit geval moet de negatieve regelenergie worden geactiveerd: De transmissienetbeheerders verminderen de teruglevering of verhogen de vraag en zorgen er zo voor dat de netfrequentie terugvalt naar de vereiste 50 Hertz. Dankzij de enorme reactiesnelheid van de power-to-gas technologie is de elektrolyser bij uitstek geschikt voor het leveren van stuurenergie. Het voordeel: in plaats van systemen stil te leggen, wordt het overschot aan elektriciteit gebruikt en omgezet in gas dat kan worden opgeslagen. Indien nodig kan dit weer worden omgezet in elektriciteit.

Overzicht Prekwalificatie Soorten reservevermogen
Overzicht

Via de Next Box verbinden we uw PtG installatie met onze virtuele energiecentrale. We voeren de nodige testprocedure, de prekwalificatie. Voor het ter beschikking stellen van uw PtG systeem ontvangt u een standby vergoeding, de zogenaamde vraagprijs. Bij een call-off ontvangt u ook de energieprijs. Tussen haakjes: Wij brengen geen kosten in rekening voor onze marketingdiensten, maar ontvangen slechts een deel van uw inkomsten (winstdeling). Er is dus geen financieel risico, je kunt alleen maar winnen.
Prekwalificatie

The prequalification process tests whether your PtG system is suitable for providing reserve power. For this purpose, we perform a simulated control energy call-off and then check whether the required performance has been achieved within the prescribed parameters. After successful completion, your PtG plant can participate in the auctions of the balancing energy market. Hiervoor voeren we een gesimuleerde controle-uitschakeling uit en controleren we vervolgens of het vereiste vermogen binnen de voorgeschreven parameters is bereikt. Na een succesvolle oplevering kan uw PtG-fabriek deelnemen aan de veilingen van de balanceringsenergiemarkt.
Soorten reservevermogen

Door overtollige elektriciteit van het net te absorberen en om te zetten, kunnen P2G-systemen negatieve regelenergie leveren, d.w.z. de hoeveelheid elektriciteit in het net verminderen. Afhankelijk van de snelheid waarmee de stuurenergie wordt geleverd, wordt onderscheid gemaakt tussen mFRR (R3), aFRR (R2) en FCR (R1). Veel P2G systemen zijn in staat om binnen enkele seconden aanzienlijke belastingen op te nemen. Daarom kunnen alle regelbare energieproducten worden gerealiseerd met stroom naar gas. Wij adviseren u individueel welk product het beste bij uw toepassingsscenario past.

Een praktische ervaring

Netwerken van de elektriciteitsgascentrale van Windgas Haßfurt (Duitsland)

Power-to-gas geïntegreerd in een virtuele elektriciteitscentrale
Rechtstreeks van de Virtuele Energiecentrale: Het belastingsprofiel van de gas-elektriciteitscentrale van het nutsbedrijf in Hassfurt uit de stormachtige eerste dagen van 2017. In januari 2017 is overtollige windenergie omgezet in windenergie (waterstof).

Sinds 2016 is de P2G-centrale van de stad Haßfurt, die samen met de in Hamburg gevestigde groene energieaanbieder Greenpeace Energy wordt geëxploiteerd, in onze virtuele elektriciteitscentrale gekoppeld. Bij grote windvolumes, die niet volledig ter plaatse in het Haßfurtdistributienetwerk kunnen worden benut, start het systeem en slaat het binnen enkele seconden overtollige energie op als windenergie in de vorm van waterstof. De werking van het systeem is geoptimaliseerd op basis van verschillende gegevensbronnen: Enerzijds voorspellen we de teruglevering van duurzame energie en het totale elektriciteitsverbruik in het distributienet. Er wordt ook rekening gehouden met het debiet van het lokale aardgasnet, dat de waterstof absorbeert die in de elektrolyse wordt geproduceerd. Meer over het project in het blog artikel of in ons persbericht.

Next Kraftwerke

Feiten en cijfers over onze virtuele energiecentrale

139
 
Medewerkers
7
 
Kantoren
273
M euro 
Sales
5477
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
4583
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting
Next Pool

Ons Team

Wij implementeren uw wensen

Als een van Europa's grootste Virtuele Elektriciteitscentrales verbinden we al meer dan 5000 gedecentraliseerde elektriciteitscentrales en verbruikers. Dit netwerk stelt ons in staat te profiteren van marktkansen voor decentrale eenheden zoals wind-, zonne- en biogasinstallaties en PtGsystemen. Dankzij onze eigen beursvloer kunnen we snel reageren op prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkten en reservecapaciteiten aanleggen om het net te stabiliseren. Daarnaast zijn we betrokken bij tal van onderzoeksprojecten met betrekking tot de succesvolle marktintegratie van hernieuwbare energie.

Niet-bindende aanvraag voor uw PtG fabriek

Wij adviseren u individueel over de marktopportuniteiten die u kunt benutten met Power to Gas: Vul gewoon het volgende contactformulier in of bel ons op +33 (0)1 83 75 48 52