Power to Gas (PtG)

Nieuw marktpotentieel voor PtG-fabrieken

Power to Gas (PtG) is een belangrijke technologie in de sectorkoppeling en realiseert verschillende doelstellingen van de energietransitie: Dankzij hun flexibiliteit kunnen PtG systemen inspelen op prijsschommelingen op de beurs en zo bijdragen tot de stabiliteit van het net. Daarnaast maakt de technologie het mogelijk overtollige elektriciteit om te zetten in gas of methaan dat kan worden opgeslagen en vervolgens beschikbaar is voor verschillende toepassingen.

Oplossingen voor alle PtG-toepassingsscenario's

Als een van de grootste virtuele krachtcentrales in Europa zien wij het enorme potentieel van power-to-gas technologie en willen wij samen met u toekomstgerichte en verkoopbare oplossingen voor PtG realiseren. Of het nu gaat om het gebruik van elektriciteit voor gas in een industriële context, in de mobiliteitssector, of als langdurige opslag in de elektriciteitssector - wij bieden u oplossingen voor de meest uiteenlopende scenario's. Dankzij onze intelligente besturingstechnologie en toegang tot alle relevante markten, zijn we in staat om complexe eisen te combineren met lokale, regionale en seizoensgebonden parameters.

Onderzoek

Stroomvoorziening: Goedkope elektriciteit voor uw elektrolyser

Om uw elektrolyseproces te laten werken, heeft u een contract voor levering van elektriciteit nodig. Onze ervaren handelaren stellen ons in staat om u tegen gunstige voorwaarden van elektriciteit te voorzien. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om te profiteren van prijsfluctuaties op de elektriciteitsbeurs. De variabele toevoer van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon veroorzaakt namelijk schommelingen op de intradaymarkt. U kunt deze prijsverschillen voor uw elektriciteits-gasinstallatie gebruiken via onze virtuele elektriciteitscentrale. Als u geïnteresseerd bent in deze flexibele vorm van elektriciteitsvoorziening, dan heeft u twee mogelijkheden:

Automatische aansturing via de Next Box Handmatige controle op basis van tijdschema's
Automatische aansturing via de Next Box

Bij automatische aansturing wordt het PtG systeem via de Next Box met onze Virtual Power Plant verbonden en volautomatisch via ons besturingssysteem aangestuurd. Het besturingssysteem combineert informatie van de elektriciteitsmarkten, weersvoorspellingen en real-time gegevens van alle netwerkcentrales. Bij de planning van de installaties kan ook rekening worden gehouden met het debiet van het lokale aardgasnet. Het besturingssysteem berekent aan de hand van deze gegevens het tijdstip waarop de elektrolyse in werking wordt gezet en schakelt vervolgens volautomatisch via de Next Box. Eenvoudig gezegd, als de elektriciteitsprijzen bijzonder laag zijn, wordt de elektrolyse gestart via het besturingssysteem. Als de prijzen weer stijgen, wordt de elektrolyse automatisch gestopt. Zo haalt u het maximale uit de prijsverschillen op de beurs. Natuurlijk kunt u ook tijdens volautomatisch bedrijf te allen tijde ingrijpen in de besturing van het systeem.
Handmatige controle op basis van tijdschema's

Als alternatief voor de volautomatische besturing kunt u de werking van het elektrolyseproces ook handmatig optimaliseren. Daartoe voorzien wij u van roosters die u laten zien wanneer de beurskoersen gunstig zijn en gaswinning voor u de moeite waard is. Gebaseerd hierop kunt u uw productie naar de voordelige tijdvensters met lage prijzen verplaatsen. Een eventueel bijkomend voordeel is dat u voor deze vorm van elektriciteitsvoorziening geen extra infrastructuur nodig is - u hoeft alleen uw bedrijfsmodus aan te passen.

Reserve-energie: Overtollig elektriciteitsverbruik en stabilisering van het net

De fluctuerende teruglevering van duurzame energie zorgt voor situaties met te weinig maar ook met teveel elektriciteit in het net. Als de zon en wind meer leveren dan verwacht, kan er een overschot aan elektriciteit in het net zijn. In dit geval moet de negatieve regelenergie worden geactiveerd: De transmissienetbeheerders verminderen de teruglevering of verhogen de vraag, en zorgen er zo voor dat de netfrequentie terugvalt naar de vereiste 50 Hertz. Dankzij de hoge reactiesnelheid van de power-to-gas technologie is elektrolyse bij uitstek geschikt voor het leveren van deze stuurenergie. Het bijkomende voordeel: in plaats van systemen stil te leggen, wordt het overschot aan elektriciteit gebruikt en omgezet in gas, dat kan worden opgeslagen. Indien nodig kan dit op een later tijdstip weer worden omgezet in elektriciteit.

Overzicht Prekwalificatie Soorten reservevermogen
Overzicht

Via de Next Box verbinden we uw PtG installatie met onze virtuele energiecentrale. We voeren de nodige testprocedure uit, genaamd de prekwalificatie. Voor het ter beschikking stellen van uw PtG systeem ontvangt u een stand-by vergoeding, de zogenaamde vraagprijs. Bij gebruik van uw installatie ontvangt u ook de energieprijs. Wij brengen geen kosten in rekening voor onze marketingdiensten, maar ontvangen slechts een deel van uw inkomsten (winstdeling). Er is dus geen financieel risico, u kunt alleen maar additionele inkomsten genereren.
Prekwalificatie

De prekwalificatie test of uw PtG installatie geschikt is voor het leveren van reservevermogen. Hiervoor voeren we een gesimuleerde controle-energie aanvraag uit om te kijken of het gewenste vermogen bereikt kan worden onder voorgeschreven parameters. Als dit succesvol is uitgevoerd kan uw installatie deelnemen in de veilingen voor de balanceringsenergiemarkten.

Soorten reservevermogen

Door de overtollige elektriciteit te onttrekken van het net en om te zetten, kunnen PtG-systemen negatieve regelenergie leveren, d.w.z. de hoeveelheid elektriciteit in het net verminderen. Afhankelijk van de snelheid waarmee de stuurenergie wordt geleverd, wordt onderscheid gemaakt tussen mFRR (R3), aFRR (R2) en FCR (R1). Veel PtG systemen zijn in staat om binnen enkele seconden aanzienlijke hoeveelheden energie op te nemen. Daarom kunnen alle regelbare energieproducten (R3, R2 en R1) worden gerealiseerd met stroom naar gas. Wij geven individueel advies over welk product het beste bij uw installatie past.

Een praktische ervaring

Netwerken van de elektriciteitsgascentrale van Windgas Haßfurt (Duitsland)

Power-to-gas geïntegreerd in een virtuele elektriciteitscentrale
Rechtstreeks van de Virtuele Energiecentrale: Het belastingsprofiel van de gas-elektriciteitscentrale van het nutsbedrijf in Hassfurt uit de stormachtige eerste dagen van 2017. In januari 2017 is overtollige windenergie omgezet in windenergie (waterstof).

Sinds 2016 is de PtG-centrale van de stad Haßfurt, die samen met de in Hamburg gevestigde groene energieaanbieder Greenpeace Energy wordt geëxploiteerd, aan onze virtuele elektriciteitscentrale gekoppeld. Bij grote windvolumes, die niet volledig ter plaatse in het Haßfurt distributienetwerk kunnen worden benut, start het systeem en slaat het binnen enkele seconden overtollige energie op in de vorm van waterstof. De werking van het systeem is geoptimaliseerd op basis van verschillende gegevensbronnen: enerzijds voorspellen we de teruglevering van duurzame energie en het totale elektriciteitsverbruik in het distributienet. Anderzijds wordt er ook rekening gehouden met het debiet van het lokale aardgasnet, dat waterstof absorbeert welke met elektrolyse wordt geproduceerd. U kunt meer informatie over dit project vinden in het artikel op onze blog of in ons  persbericht.

Next Kraftwerke

Feiten en cijfers over onze virtuele energiecentrale

200
 
Medewerkers
10
 
Kantoren
595
Mio Euro 
Sales
2020
11049
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
9016
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting

Ons Team

Wij implementeren uw wensen

Als een van Europa's grootste Virtuele Elektriciteitscentrales verbinden we al meer dan 5000 gedecentraliseerde elektriciteitscentrales en verbruikers. Dit netwerk stelt ons in staat te profiteren van marktkansen voor decentrale eenheden zoals wind-, zonne- en biogasinstallaties en PtG systemen. Dankzij onze eigen beursvloer kunnen we snel reageren op prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkten en reservecapaciteiten aanleggen om het net te stabiliseren. Daarnaast zijn we betrokken bij tal van onderzoeksprojecten met betrekking tot de succesvolle marktintegratie van hernieuwbare energie.

Niet-bindende aanvraag voor uw PtG fabriek

Na het invullen van onderstaand contactformulier kunnen wij u individueel adviseren over de marktopportuniteiten die u kunt benutten met Power to Gas. Ook kunt u ons ook altijd bereiken via het volgende telefoonnummer: +33 (0)1 83 75 48 52