Markttoegang

Alle markten staan voor u open

Market Access via Next Kraftwerke: Intraday and Day-Ahead

Heeft u extra volumes elektriciteit nodig? Of wilt u profiteren van prijsfluctuaties op de elektriciteitsmarkt om op een kosteneffectieve manier elektriciteit in te kopen of uw eigen stroom te verkopen? Onze in-house 24/7 trading in elektriciteit geeft u zonder grote investeringen toegang tot alle relevante Europese elektriciteitsmarkten: Wij zetten de deur open naar de EEX-derivatenmarkt in Leipzig, de day-ahead- en intradayveilingen van de EPEX SPOT-stroombeurs, de balanceringsenergiemarkt van transmissiesysteembeheerders, andere internationale elektriciteitsmarkten en onze OTC-partners.

Uw behoeften zijn doorslaggevend

U bepaalt zelf in welke mate u gebruik wilt maken van onze diensten: Misschien wilt u gewoon de kosten voor uw eigen markttoegang besparen, maar op de beurs volledig onafhankelijk opereren. Laat ons dan gewoon weten welke hoeveelheden elektriciteit we voor u moeten inkopen of verkopen en op welke markt. Of u kunt via ons handelsplatform NEXTRA zelf handelen op de beurs. Of misschien wilt u gebruik maken van de expertise van ons handelsteam of voorspellingen over prijsontwikkelingen op de handelsplatforms voor elektriciteit om uw portefeuille winstgevender te beheren of uw balanceringsgroepen af te vlakken. Wij laten ons leiden door uw wensen.

Termijnmarkt

Elektriciteitsaankopen op middellange tot lange termijn via producten en schema's op termijnmarkten.

Spotmarkt

Korte termijn optimalisatie van uw portefeuille op de day-ahead en/of intraday markt.

Provision of reserve power

Reserve-elektriciteitsmarkten

Marketing van regelvermogen in uw portfolio of in het portfolio van uw klanten.

Derivatives market

Medium- and long-term electricity trading

Op de EEX-derivatenmarkt in Leipzig worden langlopende leveringscontracten afgesloten. De zogenaamde futures kunnen worden verhandeld als basis- of piekproducten met levertijden van één kalenderweek, één kalendermaand, één kwartaal en één kalenderjaar - tot zes jaar van tevoren. Onze markttoegang stelt u in staat om op middellange tot lange termijn standaard elektriciteitsproducten aan te kopen of te verkopen of uw portfolio te structureren.

 • Tranche-levering:Als u een hoog vermogen nodig hebt, is het vaak de moeite waard om dit te dekken in verschillende deelverzamelingen met behulp van een tranche model. Door uw elektriciteitsaankopen te spreiden over het hele jaar, kunt u inspelen op de huidige marktsituatie en zo uw prijsrisico aanzienlijk verminderen. Natuurlijk kunt u ook het volledige volume tegen een vaste aantrekkelijke prijs vastleggen. U kunt zelf de aankoopdata van de tranches bepalen en uw order plaatsen via onze markttoegang. Op aanvraag kunnen wij u ook ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van uw inkoopstrategie. Zo profiteert u van dalende elektriciteitsprijzen zonder dat u voortdurend naar de markt hoeft te kijken.
 • Handel: U bepaalt het tijdstip en de hoeveelheid van de aan- of verkoop volgens uw wensen. U geeft uw order door via een beveiligde e-mail, SFTP server, een REST interface of ons klantenportaal NEXTRA.
 • Volledige service: Wij handelen de handelszaken voor u af. De facturering is gebaseerd op de huidige marktprijzen.
Marktprijs of Trancheprijs
U kunt uw prijsrisico aanzienlijk verminderen met een tranche-model waarbij de aankoop van elektriciteit over het hele jaar wordt gespreid.

Spotmarkt

Optimalisatie van uw portefeuille op korte termijn

Op de spotmarkt voor energie, de EPEX Spot in Parijs, worden op korte termijn beschikbare elektriciteitsvolumes verhandeld. De elektriciteitsvolumes worden ofwel één dag voor de fysieke levering verkocht in day-ahead trading of verhandeld op de intradaymarkt op de dag van de fysieke levering. Bij ons kunt u flexibel reageren op kortetermijnschommelingen in verbruik en productie in uw portefeuille en uw handelsvolumes aanpassen - zonder te investeren in uw eigen beurstoegang.

 • Day-Ahead: u krijgt toegang tot de day-aheadveiling en kunt volledige uren of blokbiedingen voor de volgende dag verhandelen naargelang uw behoeften (bijvoorbeeld basis- of piekbelasting) - vanaf een minimumhoeveelheid van 0,1 MW tot een contractueel overeengekomen maximumcapaciteit. Het snijpunt van gevraagde en aangeboden hoeveelheid resulteert in de market clearing prijs, die vervolgens wordt uitbetaald voor het respectieve product.
 • Intraday: Verhandel stroom in blokken van 15 minuten, per uur of standaard (bijvoorbeeld piek- of basislast). U kunt een positie tot 5 minuten voor de vervaldatum verhandelen. De kleinste verhandelbare eenheid in de intradaghandel is 0,1 MW, en het mogelijke prijsbereik voor een megawattuur is -9.999 euro tot 9.999 euro. U ontvangt of betaalt de biedprijs die in de betreffende transactie is toegekend.
 • Balanceringsgroepsmanagement: Intraday trading biedt u de mogelijkheid om tekorten of overschotten in uw eigen balanceringsgroep te compenseren door intraday tradingactiviteiten op korte termijn. Bovendien kunt u de handel op korte termijn gebruiken om de elektriciteit van de eigen productie-installaties of centrales van uw klanten naar behoefte te produceren - en dus zo rendabel en systeemstabiel mogelijk te maken.
Intraday trading with NEXTRA
Om deze kansen optimaal te benutten, moet u een goed overzicht hebben van uw portefeuille en de vraag en het verbruik zo nauwkeurig mogelijk kunnen voorspellen. Een perfect hulpmiddel hiervoor is ons handelsplatform NEXTRA, waarmee u niet alleen uw gegevens kunt beheren en analyseren, maar ook direct uw orders kunt plaatsen.

Regelvermogen

Handel in regelvermogen en stabilisering van het net

De decentrale systemen in uw portfolio of in het portfolio van uw klanten hebben een waardevol potentieel: stuurbaarheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld zonne- en windenergie kunnen biogas-, water- of WKK-installaties op korte termijn minder of meer elektriciteit produceren. Deze stuurbaarheid is geld waard op de balanceringsenergiemarkt. Als jarenlange aanbieder van regelenergie in de regelzone van de Belgische netbeheerder Elia brengen wij de flexibiliteit van uw installaties via onze virtuele elektriciteitscentrale op de markt, zowel op de tertiaire reserve markt, als op de lucratievere secundaire en primaire reservemarkten. Uiteraard behoudt u de soevereiniteit over uw installaties.

 • Controle energie marketing: Wij sluiten uw centrales aan op het besturingssysteem van onze virtuele energiecentrale en voeren de nodige testprocedure uit. De terbeschikkingstelling van de centrales wordt vergoed met een stand-by vergoeding, de zogenaamde prestatieprijs. Dit heeft geen invloed op de wijze van exploitatie. Bij schommelingen in het elektriciteitsnet wordt de output van de centrales dienovereenkomstig aangepast en wordt naast de capaciteitsprijs een energieprijs betaald.
 • White Label: Wilt u optreden als direct marketeer en virtuele energiecentrale voor uw klanten? Geen probleem! Wij bieden u ook het volledige beheer van de door u ingebrachte systemen als white label oplossing aan. Van de productie van de afstandsbediening over de optimalisering van de systemen tot de handel - wij stellen u onze volledige knowhow ter beschikking.
 • Uw eigen virtuele energiecentrale: Als u nog een stap verder wilt gaan en uw eigen virtuele energiecentrale wilt exploiteren, hebben wij ook het juiste aanbod voor u: onze Software-as-a-Service oplossing NEMOCS.
My power plant is the customer portal at Next Kraftwerke
Met ons klantenportaal bieden wij u een maximum aan transparantie. Hier kunt u op elk moment de status van uw installaties bekijken en beheren en uw gegevens en rekeningen gemakkelijk opvragen. Zo kunt u ook uw meeropbrengsten volgen. U kunt My Power Plant gebruiken met alle gangbare besturingssystemen en browsers. My Power Plant is ook beschikbaar als app voor Apple- en Android-toestellen.

NEXTRA

Handelsplatform

Trading on the power exchange via Nextra trading platform
NEXTRA is ons handelsplatform dat u 24/7 toegang geeft tot de elektriciteitsmarkten en waarmee u al uw handelstransacties handig en comfortabel kunt afwikkelen. Daarnaast kunt u NEXTRA gebruiken om diverse data te uploaden en te analyseren en er voorspellingen uit af te leiden.
 • Gegevens en prognoses: Perfect overzicht van uw portefeuille en prognoses die individueel op u zijn afgestemd.
 • Balansgroep balans: Breng uw balansgroep direct via NEXTRA in evenwicht.
 • Order plaatsen: Op het platform kunt u direct uw order plaatsen voor de intraday veilin

Markttoegang

Vaak gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op vele vragen over de handel in elektriciteit. Wij beantwoorden uw vragen ook graag persoonlijk. Neem gewoon contact met ons op!

Wat biedt markttoegang?

Next Kraftwerke geeft u toegang tot alle relevante Europese handelsplaatsen voor elektriciteit zonder dat u grote investeringen hoeft te doen of specialisten hoeft in te huren. Next Kraftwerke kan voor u optreden op de elektriciteitshandelsplaatsen en u kunt via NEXTRA altijd overzicht houden over de voor u uitgevoerde activiteiten. Daarnaast biedt NEXTRA de mogelijkheid om te handelen op de korte en lange termijn markten.

Tot welke markten biedt Next Kraftwerke mij toegang?

Next Kraftwerke biedt u toegang tot een grote verscheidenheid aan handelsplaatsen voor elektriciteit: futuresmarkt, day-aheadhandel en ook voor continue intraday-handel in elektriciteit. Deze handelsplaatsen omvatten EPEX Spot, de EEX-derivatenmarkt en internationale elektriciteitsbeurzen zoals de Oostenrijkse elektriciteitsbeurs EXAA. Wij kunnen u ook toegang bieden tot onze OTC-partners en u toegang verschaffen tot uw flexibele portefeuille op de balanceringsmarkten voor energie.

Moet ik aan toelatingseisen voldoen?

Nee. Voor de door Next Kraftwerke georganiseerde markttoegang zijn er geen afzonderlijke toegangsvereisten waaraan moet worden voldaan, behalve een passende kredietwaardigheid.

Wat zijn de voordelen van markttoegang via Next Kraftwerke?

Next Kraftwerke opent de deur naar de Europese energiemarkten. Dit betekent dat u de kosten van een beursgang niet zelf hoeft te dragen en profiteert van onze knowhow als ervaren handelsonderneming in elektriciteit. De diensten voor markttoegang vormen de basis voor het gebruik van een van onze andere energiediensten en vormen zo de basis om verdere kosten te besparen, risico's te minimaliseren of uw portefeuille winstgevender te beheren. Optioneel kunt u gebruik maken van ons handelsportaal NEXTRA en op de markten opereren, data analyseren en monitoren.

Wat kost markttoegang via Next Kraftwerke mij?

Toegangskosten voor de verschillende handelsplatformen zijn een investering die u niet wilt doen? Markttoegang via Next Kraftwerke minimaliseert deze kosten. Onze service fee is gebaseerd op de volumes die wij voor u verhandelen. Dit betekent: U bespaart de kosten voor het opzetten van de beurs, evenals uitgaven voor infrastructuur en personeel en hebt toch toegang tot de marktprijs.

Hoe werkt marktdeelname via Next Kraftwerke concreet?

Met onze eenvoudigste dienst, markttoegang, vertelt u ons welke hoeveelheden elektriciteit wij waar voor u moeten kopen of verkopen, of u verhandelt de hoeveelheden gewoon zelf via ons energiehandelsportaal NEXTRA. Communicatie kan plaatsvinden via beveiligde e-mail, FSTP server, een REST interface of onze klantenportal NEXTRA (link naar trading.next-kraftwerke.com). U neemt zelf alle beslissingen. Als u ook prognoses wilt maken over uw verbruikers en producenten en over de prijsontwikkelingen bij de handelscentra voor elektriciteit, dan kunt u gebruik maken van een van onze andere diensten. Wij adviseren u graag individueel over de mogelijkheden en kansen.

Feiten en cijfers

13.930
 
Geaggregeerde installaties
Q1/2022
10.613
MW 
Capaciteit in netwerk
15,1
TWh 
Verhandelde elektriciteit
2019
229
 
Medewerkers
2009
 
Oprichting
595
Mio Euro 
Sales
2020

We zijn Next Kraftwerke

Onze trading floor is ondergebracht in ons hoofdkantoor in Keulen (Duitsland). Of het nu gaat om het op de markt brengen van uw portefeuille, het inkopen van elektriciteit of het sluiten van uw balanceringsgroep - onze handelsexperts verzorgen alle processen in de energie-industrie voor u met de hoogste marktkennis en expertise. Omdat we niet verweven zijn met de structuren van de oude energie-industrie, behoudt u uw eigen profiel en strategische onafhankelijkheid in de samenwerking.

Niet-bindende aanvraag

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op voor een vrijblijvende offerte - of bel ons direct op +32 (0) 2 342 02 68