The power of many

Klantenportaal +32 (0) 2 342 02 68
Power-to-Gas Anlage aus Hassfurt stellt im Virtuellen Kraftwerk von Next Kraftwerke Regelenergie bereit.

Power to Gas
Nieuw marktpotentieel voor PtG-fabrieken

Power to Gas (PtG) is een belangrijke technologie in de sectorkoppeling en realiseert verschillende doelstellingen van de energietransitie: Dankzij hun flexibiliteit kunnen PtG systemen inspelen op prijsschommelingen op de beurs en zo bijdragen tot de stabiliteit van het net. Daarnaast maakt de technologie het mogelijk overtollige elektriciteit om te zetten in gas of methaan dat kan worden opgeslagen en vervolgens beschikbaar is voor verschillende toepassingen.

Stroomvoorziening
Goedkope elektriciteit voor uw elektrolyser

Om uw elektrolyseproces te laten werken, heeft u een contract voor levering van elektriciteit nodig. Onze ervaren handelaren stellen ons in staat om u tegen gunstige voorwaarden van elektriciteit te voorzien. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om te profiteren van prijsfluctuaties op de elektriciteitsbeurs. De variabele toevoer van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon veroorzaakt namelijk schommelingen op de intradaymarkt. U kunt deze prijsverschillen voor uw elektriciteits-gasinstallatie gebruiken via onze virtuele elektriciteitscentrale. Als u geïnteresseerd bent in deze flexibele vorm van elektriciteitsvoorziening, dan heeft u twee mogelijkheden:

Geautomatiseerde controle via de Next Box: Bij automatische aansturing wordt het PtG systeem via de Next Box met onze Virtual Power Plant verbonden en volautomatisch via ons besturingssysteem aangestuurd. Het besturingssysteem combineert informatie van de elektriciteitsmarkten, weersvoorspellingen en real-time gegevens van alle netwerkcentrales. Bij de planning van de installaties kan ook rekening worden gehouden met het debiet van het lokale aardgasnet. Het besturingssysteem berekent aan de hand van deze gegevens het tijdstip waarop de elektrolyse in werking wordt gezet en schakelt vervolgens volautomatisch via de Next Box. Eenvoudig gezegd, als de elektriciteitsprijzen bijzonder laag zijn, wordt de elektrolyse gestart via het besturingssysteem. Als de prijzen weer stijgen, wordt de elektrolyse automatisch gestopt. Zo haalt u het maximale uit de prijsverschillen op de beurs. Natuurlijk kunt u ook tijdens volautomatisch bedrijf te allen tijde ingrijpen in de besturing van het systeem.

Handmatige controle op basis van tijdschema's: Als alternatief voor de volautomatische besturing kunt u de werking van het elektrolyseproces ook handmatig optimaliseren. Daartoe voorzien wij u van roosters die u laten zien wanneer de beurskoersen gunstig zijn en gaswinning voor u de moeite waard is. Gebaseerd hierop kunt u uw productie naar de voordelige tijdvensters met lage prijzen verplaatsen. Een eventueel bijkomend voordeel is dat u voor deze vorm van elektriciteitsvoorziening geen extra infrastructuur nodig is - u hoeft alleen uw bedrijfsmodus aan te passen.

PtG Anlage Hassfurt

Reserve-energie
Overtollig elektriciteitsverbruik en stabilisering van het net

De fluctuerende teruglevering van duurzame energie zorgt voor situaties met te weinig maar ook met teveel elektriciteit in het net. Als de zon en wind meer leveren dan verwacht, kan er een overschot aan elektriciteit in het net zijn. In dit geval moet de negatieve regelenergie worden geactiveerd: De transmissienetbeheerders verminderen de teruglevering of verhogen de vraag, en zorgen er zo voor dat de netfrequentie terugvalt naar de vereiste 50 Hertz. Dankzij de hoge reactiesnelheid van de power-to-gas technologie is elektrolyse bij uitstek geschikt voor het leveren van deze stuurenergie. Het bijkomende voordeel: in plaats van systemen stil te leggen, wordt het overschot aan elektriciteit gebruikt en omgezet in gas, dat kan worden opgeslagen. Indien nodig kan dit op een later tijdstip weer worden omgezet in elektriciteit.

Aantrekkelijke inkomsten: Voor de terbeschikkingstelling van uw PtG-systeem alleen ontvangt u een stand-by-vergoeding, de zogenaamde vraagprijs. In geval van afroep ontvangt u ook de energieprijs.

Geen financiële risico's: Wij vragen geen vergoeding voor onze marketingdiensten, maar ontvangen alleen een deel van uw inkomsten (winstdeling). Er is dus geen financieel risico, u kunt alleen maar winnen.

Uitgebreide service: Via de Next Box verbinden wij uw PtG-centrale met onze virtuele centrale en e voeren de noodzakelijke testprocedure, de prekwalificatie, uit.

Resource-besparing: In plaats van centrales uit te schakelen, wordt het overschot aan elektriciteit gebruikt en omgezet in opslagbaar gas. Dit kan weer in elektriciteit worden omgezet wanneer dat nodig is.

Door de overtollige elektriciteit te onttrekken van het net en om te zetten, kunnen PtG-systemen negatieve regelenergie leveren, d.w.z. de hoeveelheid elektriciteit in het net verminderen. Afhankelijk van de snelheid waarmee de stuurenergie wordt geleverd, wordt onderscheid gemaakt tussen mFRR (R3), aFRR (R2) en FCR (R1). Veel PtG systemen zijn in staat om binnen enkele seconden aanzienlijke hoeveelheden energie op te nemen. Daarom kunnen alle regelbare energieproducten (R3, R2 en R1) worden gerealiseerd met stroom naar gas. Wij geven individueel advies over welk product het beste bij uw installatie past.

Een praktische ervaring
Netwerken van de elektriciteitsgascentrale van Windgas Haßfurt (Duitsland)

Sinds 2016 is de PtG-centrale van de stad Haßfurt, die samen met de in Hamburg gevestigde groene energieaanbieder Greenpeace Energy wordt geëxploiteerd, aan onze virtuele elektriciteitscentrale gekoppeld. Bij grote windvolumes, die niet volledig ter plaatse in het Haßfurt distributienetwerk kunnen worden benut, start het systeem en slaat het binnen enkele seconden overtollige energie op in de vorm van waterstof. De werking van het systeem is geoptimaliseerd op basis van verschillende gegevensbronnen: enerzijds voorspellen we de teruglevering van duurzame energie en het totale elektriciteitsverbruik in het distributienet. Anderzijds wordt er ook rekening gehouden met het debiet van het lokale aardgasnet, dat waterstof absorbeert welke met elektrolyse wordt geproduceerd. U kunt meer informatie over dit project vinden in het artikel op onze blog of in ons persbericht.

Power to gas plant Hassfurt as part of the VPP of Next Kraftwerke,

Mijn Power Plant
Altijd up to date via app en PC

In het klantenportaal kunt u de status van uw PtG-installatie beheren en controleren, persoonlijke gegevens bewerken, prestatiewaarden opvragen en nog veel meer.

Onderhoudstijden: Onderhouds- en reparatietijden voor uw PtG-installatie kunt u eenvoudig via het klantenportaal bij ons registreren, zodat wij de stilstandstijden meenemen in de elektriciteitshandel.

Storingen vroegtijdig op de hoogte brengen: Via het klantenportaal kunnen wij u direct informeren in geval van storingen. Zo kunt u zo snel mogelijk reageren.

Notificatie functie: U kunt ook op de hoogte worden gebracht van controle-energie-oproepen.

PtG
Vaak gestelde vragen

Wij verduidelijken de meest voorkomende vragen over Power to Gas plants in de Virtual Power Plant in deze FAQs. Leer alles over hoe uw elektrolyse kan profiteren van de fluctuerende prijzen op de elektriciteitsbeurzen en extra winst kan maken door balanceringsvermogen te leveren.

 • Welke capaciteit moet mijn PtG-centrale hebben om te kunnen deelnemen aan de virtuele elektriciteitscentrale?

  Uw Power to Gas-systeem moet een vermogen hebben van ten minste 100 kW. Met een lager vermogen is marketing meestal niet rendabel voor u en ons.

 • Hoe werkt de elektriciteitsvoorziening via Next Kraftwerke?

  Next Kraftwerke voorziet u van stroom. Via onze stroomleveringscontracten kunt u de stroom die u voor uw elektrolyse nodig heeft, eenvoudig verkrijgen. Indien u dat wenst, kunnen wij ook de bijbehorende garanties van oorsprong leveren.

 • Hoe werkt flexibele elektriciteitsvoorziening en hoe kan ik daardoor kosten besparen?

  De prijzen op de elektriciteitsbeurs zijn onderhevig aan constante schommelingen. Profiteer hiervan door elektriciteit te kopen wanneer deze bijzonder goedkoop is. Met de flexibele stroomtarieven van Next Kraftwerke krijgt u geoptimaliseerde schema's die rekening houden met de optimale werking van uw installatie. U kunt beslissen of u de voorkeur geeft aan een volautomatische regeling met onze Next Box of dat u uw gas/stroom-installatie zelf wilt regelen op basis van de geoptimaliseerde schema's. Het flexibele tarief leidt niet tot extra kosten, maar alleen tot mogelijkheden om kosten te besparen.

 • Welke gegevens worden geëvalueerd voor flexibele elektriciteitsvoorziening?

  Het besturingssysteem van Next Kraftwerke evalueert gegevens van de elektriciteitsmarkten, weersvoorspellingen en live-gegevens van alle centrales die in het netwerk van de pool zijn opgenomen. Bovendien kan bij het opstellen van de schema's ook rekening worden gehouden met de stroming van het plaatselijke aardgasnet.

 • Is een Next Box vereist en hoe werkt de controle van mijn PtG-systeem?

  U hebt niet noodzakelijk een Next Box nodig om te profiteren van een flexibele elektriciteitsvoorziening. U kunt de bedrijfsmodus ook zelfstandig optimaliseren, zonder extra infrastructuur. Next Kraftwerke stelt u schema's ter beschikking of wisselt elektriciteitsprijzen uit, die u als basis kunt gebruiken om de productie van uw PtG-installatie te optimaliseren. Als u daarentegen een volledig automatische besturing wenst, moet u onze afstandsbediening Next Box installeren. De Next Box wordt aangesloten op uw installatie en organiseert de gegevensuitwisseling tussen uw installatie en ons besturingssysteem. Het besturingssysteem berekent uit de verschillende relevante gegevens een optimaal schema voor uw elektrolyser en stuurt dit aan. Met andere woorden: als de prijzen op de elektriciteitsbeurs laag zijn, wordt uw PtG-installatie opgestart; als de prijzen stijgen, wordt de elektrolyse weer gestopt.

 • Hoe kunnen power-to-gas centrales balanceringsenergie leveren?

  Power-to-gas-centrales zijn flexibel en snel inzetbaar. Dit maakt ze perfect voor het leveren van compensatie-energie. PtG kan negatief compensatievermogen leveren. Dit treedt in werking wanneer er te veel elektriciteit in het net aanwezig is. Dan moet de invoeding worden verminderd of de vraag worden verhoogd om de netfrequentie binnen de grenzen te stabiliseren. Een bijkomend voordeel is dat het op deze manier opgewekte gas ook kan worden bewaard. Bovendien kunnen power-to-gas-centrales in continubedrijf positieve compensatie-energie leveren door de belasting te verlagen, d.w.z. hun elektriciteitsvraag te verminderen.

 • Aan welke eisen moet mijn PtG-installatie voldoen om compensatie-energie te kunnen leveren?

  Voor de levering van compensatie-energie moet uw installatie, net als elk ander type installatie, vooraf worden gekwalificeerd. Wij ondersteunen u graag bij dit proces. Bovendien kunnen wij bij Next Kraftwerke installaties met een vermogen van 100 kW of meer in onze pool opnemen. Weet u niet zeker of u aan alle technische eisen voldoet? Neem dan contact met ons op en onze interne technische dienst zal u deskundig advies geven.

 • Welke soorten compensatie-energie kunnen worden geleverd?

  PtG-centrales zijn bij uitstek geschikt om negatief balanceringsvermogen te leveren. In de praktijk betekent dit dat de hoeveelheid elektriciteit in het net wordt verminderd door het overschot aan elektriciteit te absorberen. Een andere factor is hoe snel de centrale regelenergie kan leveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen minuutreserve (levering na 5 min), secundaire reserve (levering binnen 5 min) en primair compensatievermogen (levering binnen 30 seconden). Veel PtG-centrales kunnen alle drie soorten regelvermogen leveren. Zelfs de lucratieve primaire regelreserve. In een vrijblijvend individueel gesprek verduidelijken wij graag of uw installatie dit ook kan. Als u uw installatie continu laat draaien, kunt u ook positief regelvermogen leveren. Met positieve compensatie-energie wordt het verbruik flexibel en op korte termijn gereduceerd.

 • Mijn plant is een tijdje niet beschikbaar. Wat moet ik doen?

  Als uw centrale niet beschikbaar is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat wij bij de aansturing van uw centrale rekening kunnen houden met de nieuwe beperkingen. U kunt hiervoor eenvoudig en gemakkelijk ons klantenportaal "Mijn centrale" gebruiken.

 • Kan mijn PtG-installatie tegelijkertijd balanceringsenergie leveren en profiteren van flexibele tarieven voor de levering van elektriciteit?

  Uw installatie kan regelenergie leveren en tegelijkertijd profiteren van flexibele elektriciteitstarieven. Als u de Next Box echter niet gebruikt voor de flexibele elektriciteitstarieven, moet u ervoor zorgen dat er voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is voor een oproep voor compensatie-energie. Als wij de installatie via de Next Box regelen, houden wij hier in onze schema's al rekening mee.

Feiten en cijfers

Geaggregeerde installaties

15 346

KW4/2022

Capaciteit in netwerk

12 294

MW kw.
4/2022

Verhandelde elektriciteit

15.1

TWh 2019

Medewerkers

300

Kantoren

9

Oprichting

2009

Next Pool
Power to Gas

Wij zijn Next Kraftwerke
Wij implementeren uw wensen

Als een van Europa's grootste Virtuele Elektriciteitscentrales verbinden we al meer dan 5000 gedecentraliseerde elektriciteitscentrales en verbruikers. Dit netwerk stelt ons in staat te profiteren van marktkansen voor decentrale eenheden zoals wind-, zonne- en biogasinstallaties en PtG systemen. Dankzij onze eigen beursvloer kunnen we snel reageren op prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkten en reservecapaciteiten aanleggen om het net te stabiliseren. Daarnaast zijn we betrokken bij tal van onderzoeksprojecten met betrekking tot de succesvolle marktintegratie van hernieuwbare energie.

 • David Schmich Next Kraftwerke

  Handel met reservevermogen – 24 uur per dag, 7 dagen per week

  Wij verhandelen de reserve-energie van uw energieopslagplaatsen de klok rond en zeven dagen per week - met al onze ervaring en onze technische achtergrond. Voor onze voorspellingen gebruiken wij de gegevens van elke eenheid van de Virtual Power Plant. Samen met de voorspellingen van onze eigen meteoroloog bereiken we een bijzonder efficiënte marketing van reserve-energie.

  David Schmich, Team Lead Portfoliomanagement and Origination

 • Paul Kreutzkamp is CEO at Next Kraftwerke Belgium.

  Een persoonlijke benadering om aan uw behoeften te voldoen

  Wij luisteren naar uw individuele behoeften en maken een analyse van uw energieopslagpotentieel. Uw persoonlijke contactpersoon staat altijd klaar om praktische of technische vragen te beantwoorden met betrekking tot de aansluiting van uw accu's op de Virtuele Energiecentrale. Met Next Kraftwerke kunt u rekenen op een soepele, stressvrije service.

  Paul Kreutzkamp, CEO Next Kraftwerke Belgium

 • Wij zorgen voor uw bedrijf

  Uw energieopslag is bij ons in de beste handen: Wij zorgen voor alle vragen, van de facturering tot en met de communicatie met de netbeheerders. Onze technische dienst helpt u ook deskundig en persoonlijk met technische vragen.

  Asma Beheshti, Operations Manager