FAQ Energiediensten

Open nieuwe markten, beheer uw portfolio optimaal of beheer uw balanceringsgroep efficiënt, zonder grote inspanningen en met minimale risico's - Next Kraftwerke heeft de juiste energieservice voor u, afgestemd op uw individuele behoeften. Onze FAQ's geven een eerste overzicht van de mogelijkheden van markttoegang, portefeuille- en balanceringsgroepsmanagement en de inkoop van Garanties van Oorsprong van Groene Stroom. Daarnaast bieden wij met NEXTRA een handels- en portfoliomanagementplatform waarmee u eenvoudig zelf uw bedrijfsprocessen in handen kunt nemen. 


Mocht u nog vragen of verzoeken hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We stellen een servicepakket samen op maat van uw behoeften.

Markttoegang

Wat biedt de markttoegangsdienst?

Next Kraftwerke geeft u toegang tot alle relevante Europese handelsplatformen voor elektriciteit zonder dat u grote investeringen hoeft te doen of specialisten hoeft in te huren. Next Kraftwerke kan voor u optreden op de elektriciteitshandelsplaatsen en kan u via NEXTRA steeds een overzicht bijhouden van de voor u uitgevoerde activiteiten. Daarnaast biedt NEXTRA de mogelijkheid om te handelen op de korte en lange termijn markten.

Op welke markten heb ik toegang tot Next Kraftwerke?

Next Kraftwerke geeft u toegang tot een breed scala van elektriciteit handelsplaatsen: termijnmarkt, day-ahead trading en ook voor continue intraday handel in elektriciteit. Tot deze handelsplatformen behoren EPEX Spot, de EEX-derivatenmarkt en internationale elektriciteitsbeurzen zoals de Oostenrijkse elektriciteitsbeurs EXAA. We kunnen u ook toegang bieden tot onze OTC-partners en u toegang geven tot uw flexibele portfolio op de balanceringsenergiemarkten.

Moet ik aan de toelatingsvoorwaarden voldoen?

Nee. Voor de door Next Kraftwerke georganiseerde markttoegang moet niet aan afzonderlijke toetredingseisen worden voldaan, behalve aan passende kredietwaardigheid.

Wat zijn de voordelen van markttoegang via Next Kraftwerke?

Next Kraftwerke opent de deur naar de Europese energiemarkten. Dit betekent dat u de kosten van een beursintroductie niet zelf hoeft te dragen en profiteert van onze knowhow als ervaren elektriciteitshandelsonderneming. Markttoegangsdiensten zijn de basis voor het gebruik van een van onze andere energiediensten en vormen zo de basis voor het besparen van verdere kosten, het minimaliseren van risico's of het rendabeler beheren van uw portfolio. Optioneel kunt u gebruik maken van onze trading portal NEXTRA.

Wat kost toegang tot de markt via Next Kraftwerke mij?

Toegangskosten voor de verschillende handelsplatformen zijn een investering die u niet wilt doen? Markttoegang via Next Kraftwerke minimaliseert deze kosten. Onze servicekosten zijn gebaseerd op de volumes die wij voor u verhandelen. Dit betekent: U bespaart op de beursstructureringskosten en op de kosten voor infrastructuur en personeel en heeft nog steeds toegang tot de beurskoers.

Hoe werkt marktparticipatie via Next Kraftwerke concreet?

Met onze eenvoudigste service, markttoegang, vertelt u ons welke hoeveelheden elektriciteit we waar voor u moeten kopen of verkopen of u handelt de hoeveelheden gewoon zelf via ons energiehandelsportaal NEXTRA. Communicatie kan plaatsvinden via beveiligde e-mail, FSTP server, een REST interface of ons klantenportaal NEXTRA (link naar trading.next-kraftwerke.com). Je neemt alle beslissingen zelf. Wilt u ook prognoses maken over uw consumenten en producenten en over de prijsontwikkelingen in de elektriciteitshandelscentra, dan kunt u gebruik maken van een van onze andere diensten. Wij adviseren u graag individueel over de mogelijkheden en mogelijkheden.

Balanceringsgroepsmanagement

Wat biedt de balanceringsdienst voor groepsmanagement?

Als balanceringsgroepsbeheerder moet je een groot aantal verplichtingen vervullen, waarvan de omvang de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. Vervolgens kan Kraftwerke u ondersteunen bij het managen van uw balanceringsgroep. U bent vrij om te beslissen of wij een deel van uw taken of het volledige balanceringsgroepsmanagement overnemen. Met NEXTRA kunt u uw balanceringsgroep ook eenvoudig zelf beheren: coördineer uw eigen portfoliogegevens met de voortdurend geactualiseerde gegevens van onze handelsvloer en breng uw portefeuille in balans.

Welke specifieke taken kan Next Kraftwerke op zich nemen in het balanceren van groepsmanagement?

De balancerende groepsmanagement taken die Next Kraftwerke voor u kan overnemen zijn onder andere: 


  • Driemaandelijkse balancering van het groepsmanagement in overeenstemming met alle richtlijnen en verordeningen 
  • Energie-datamanagement - hier is de aannemelijkheid van uw voer- en extractiegegevens gewaarborgd en zijn ze ook voorbereid op verdere verwerking 
  • Communicatie met de coördinator van de balanceringsgroep. Vervolgens zorgt Kraftwerke er ook voor dat de verplichte gegevensoverdracht wordt nageleefd 
  • 24-uurs beschikbaarheid voor dienstregelingcommunicatie. In het geval dat de TNB een fout meldt in de verzonden dienstregelingsgegevens of de gegevens van onze handelspartners, kunnen wij onmiddellijk reageren en indien nodig correcties aanbrengen. 
  • Compleet balancerend groepsmanagement, rekening houdend met MaBiS-vereisten en portefeuillerisico's 
  • Next Kraftwerke biedt met NEXTRA een duidelijk overzicht van relevante gegevens die u kunt afstemmen met uw eigen gegevens. U kunt NEXTRA ook gebruiken om uw balanceringsgroep direct in balans te brengen en prognoses op maat te bekijken. U laat het balanceren van het groepsmanagement over aan Next Kraftwerke? Ook hier is NEXTRA een handig hulpmiddel om een overzicht te krijgen van de voor u uitgevoerde activiteiten en deze te monitoren. 

 U kunt de verschillende diensten naar wens samenstellen of combineren en zo profiteren van de ervaring van Next Kraftwerke als handelspartner en balanceringsgroepmanager.

Kan ik verantwoordelijk blijven voor mijn eigen balanceringsgroep als ik gebruik wil maken van de balanceringsgroepmanagementdiensten?

Ja, u kunt de balanceringsgroepsmanager blijven. In dat geval zullen wij, indien u dat wenst, graag uw restprofiel op de markt brengen en de reeds door u verhandelde kwartuurtijden gladstrijken of andere taken als dienstverlener uitvoeren. Of u kunt eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen als balanceringsgroepsmanager via ons handelsportaal NEXTRA.

Welke voordelen heb ik als Next Kraftwerke het balanceringsgroepsmanagement overneemt?

Naast een opluchting, omdat u nu minder balancerende groepsmanagementtaken hoeft uit te voeren en zich dus kunt concentreren op uw core business, profiteert u ook van de jarenlange ervaring en kennis van Next Kraftwerke. Ook uw risico's worden gereduceerd. Uw risico van een onevenwichtige balanceringsgroep en de bijbehorende compensatiebetalingen wordt verminderd door constante optimalisatie en aanpassingen van onze prognoses gedurende de dag en de 24-uurs paraatheid. In het geval van inconsistenties in de planning neemt ons ervaren planning management team de probleemoplossing en directe communicatie met de transmissienetbeheerders/coördinatoren van de balanceringsgroepen over om soms dure balanceringsenergiekosten te vermijden en een evenwichtige balanceringsgroep te verzekeren.

Wat kost het balanceren van groepsmanagement door Next Kraftwerke?

Dit kan niet over de hele linie worden beantwoord. De prijs voor het balanceren van het groepsmanagement is enerzijds afhankelijk van de service die voor u wordt overgenomen en anderzijds van de kenmerken van uw balanceringsgroep. Bovendien bepaalt u zelf of u de resterende balanceringsenergiekosten liever voor uw rekening neemt of dat u de risico's wilt laten dekken door een forfaitair bedrag. Neem gerust contact op met onze specialisten voor individueel advies en wij stellen geschikte diensten voor u samen.

Hoe kan ik de afvlakking van de balanceringsgroep van Next Kraftwerke bijhouden?

Balanceringsgroep totalen tijdreeksen worden u ter beschikking gesteld. Zo kunt u op elk moment volgen welke activiteiten wij hebben ondernomen om uw balanceringsgroep glad te strijken. Of u kunt gebruik maken van NEXTRA om de activiteiten te bekijken of zelf actief te worden.

Portefeuillemanagement

Wat biedt de dienst portefeuillemanagement?

Portefeuillebeheer is meer dan alleen portfoliobeheer, want het is net zo uniek als uw portefeuille. Next Kraftwerke biedt u ondersteuning bij het opstellen van productie- en verbruiksprognoses. De basis van de voorspellingen is de grote hoeveelheid zinvolle gegevens, zoals voorspellingen op de elektriciteitshandelscentra of informatie uit onze energiecentralepool, die wij verzamelen en interpreteren en aan u beschikbaar stellen op ons klantenplatform NEXTRA. In een tweede fase zullen we deze voorspellingen in overeenstemming brengen met de tijdschema's die de volgende dag worden gerealiseerd. Door op korte termijn de nodige of overtollige hoeveelheden elektriciteit te verhandelen op de intradaymarkt, kunnen we uw balanceringsgroep afvlakken. Het resultaat is een hogere balansgroeployaliteit en minder risico's voor de balanceringsenergie.

Welke specifieke taken kan Next Kraftwerke op zich nemen in het portefeuillebeheer?

Een van de kerncompetenties van Next Kraftwerke is het opstellen van prognoses. Wij zijn onder andere experts in het opstellen van hoogwaardige en betrouwbare prognoses van vluchtige hernieuwbare energie en de voortdurende updates daarvan, als basis voor continue intraday handel. Of uw belastingsprofiel nu wordt voorspeld met behulp van Recording Power Measurement (RLM) of een standaard belastingsprofiel (SLP), Next Power Plants kan u helpen bij het maken van voorspellingen op basis van zinvolle gegevens.

Bij het beheer van de dienstregelingen coördineren we de dienstregelingen die voorspeld en geïmplementeerd worden met de TSO.

Door 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar elektriciteit te verhandelen en actief te zijn op intradaymarkten op korte termijn, kunnen we prognoses afstemmen op uw werkelijke schema's. Uw voordelen zijn: bespaarde resources, omdat u deze continue taak niet zelf hoeft uit te voeren, maar ook geminimaliseerde risico's van een onevenwichtige balanceringsgroep door de nauwkeurigheid van de voorspellingen en continue optimalisatie.
Als balanceringsgroepbeheerder moet u voldoen aan de verplichtingen om de balanceringsgroep op kwartuurbasis te beheren in overeenstemming met artikel 4, lid 2, punt 5, van het standaardcontract voor balanceringsgroepen. Wij kunnen dit voor u doen!

Daarnaast kan Kraftwerke samen met u een geïndividualiseerde inkoopstrategie ontwikkelen die perfect aansluit bij uw situatie en marktomgeving.

Ik wil mijn portefeuille zelf beheren. Hoe kan Next Kraftwerke mij ondersteunen?

Het portfolio management portaal NEXTRA biedt u de mogelijkheid om uw portefeuille optimaal zelf te beheren. U krijgt 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de Europese energiemarkten en kunt daar actief worden zonder dat u hoeft te investeren in uw eigen handelsinfrastructuur. U kunt ook de gegevens van uw portefeuille invoeren. Samen met de real-time gegevens en voorspellingen van Next Kraftwerke haalt u het maximale uit uw portfolio. De toegang tot NEXTRA is ofwel via API of via de Web Frontend. Meerdere gebruikers kunnen ook tegelijkertijd met NEXTRA werken om hun portfoliobeheer te optimaliseren.

Wat is het verschil tussen portefeuille- en balanceringsgroepsmanagement?

Portefeuillebeheer is nauw verweven met balanceringsmanagement. U kunt de verschillende diensten naar wens groeperen onder het trefwoordenportfolio of balanceringsgroepsmanagement. Terwijl portfoliomanagement de handels-, inkoop- en verkoopstrategieën individueel in kaart brengt volgens de specifieke logica van de individuele marktspelers in de energiesector, is het balanceren van het groepsmanagement afgestemd op de wettelijke vereisten.

Moet ik groepsmanager zijn om gebruik te kunnen maken van diensten op het gebied van portefeuillebeheer?

Nee, je hoeft geen gevestigd elektriciteitsbedrijf te zijn. We ondersteunen u ook graag bij het openen van een balanceringsgroep en beheren deze vervolgens op een dienstverlenende manier.

Wat zijn de kosten van portefeuillemanagement?

Net als bij het balanceren van het groepsmanagement kan de vraag naar de kosten van het portefeuillebeheer niet over de hele linie worden beantwoord. De kosten vloeien voort uit de individuele samenstelling van de voor u geschikte diensten en de kenmerken van uw portfolio. Krijg advies over de voor u relevante producten en ontvang een kostenoverzicht.

Traceerbaarheid van groene elektriciteit

Welke groene stroomproducten biedt Next Kraftwerke?

Next Kraftwerke biedt u producten in drie kwaliteitsniveaus:

Basis: De garantie van oorsprong is meestal afkomstig van Scandinavische waterkrachtcentrales. Dit product is ons goedkoopste.

Lokaal: De garantie van oorsprong zijn hoofdzakelijk afkomstig van Oostenrijkse centrales, met name windenergiecentrales (Wind Alpin AT) en kleine waterkrachtcentrales (Hydro Alpin AT) uit de pool van onze virtuele elektriciteitscentrale. Aangezien groene stroom in ons buurland wordt geproduceerd en in onze netten stroomt, biedt dit product een ecologische meerwaarde.

Select: Dit product is sterk geïndividualiseerd en wordt daarom alleen in aparte contracten aangeboden. U hebt de mogelijkheid om specifieke energiebronnen of zelfs specifieke installaties te selecteren. U kunt ook beslissen of u de voorkeur geeft aan functies zoals gelijke timing tussen energieopwekking en -verbruik of het gerichte gebruik van nieuwe systemen. Wij houden ook rekening met de door u gewenste etiketteringsvereisten (bijv. TÜV Süd EE).

Kan ik ook een TÜV-gecertificeerd certificaat van oorsprong krijgen van Next Kraftwerke?

Ja, wij leveren ook TÜV-gecertificeerde certificaat van oorsprong, zoals TÜV Süd EE. Er zijn veel verschillende mogelijkheden en certificeringen. Vraag onze experts of wij u het product kunnen aanbieden waar u naar op zoek bent.

Hoe vind ik de juiste service?

U weet niet zeker van welke diensten u en uw bedrijf het meest kunnen profiteren of bent geïnteresseerd in een volledig individuele service? Neem contact met ons op en wij stellen voor u een oplossing op maat samen. Als u ook bijzonder geïnteresseerd bent in ons handelsplatform NEXTRA, is het mogelijk om een eerste inzicht te krijgen in de tool als onderdeel van een unieke webdemo. 

Neem contact met ons op

Geïnteresseerd in één van onze energiediensten of heeft u nog vragen? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.