Warmte-krachtkoppeling (WKK)

Verkoop van elektriciteit & tertiaire reserve in de Virtuele Energiecentrale

Bij warmte-krachtkoppeling installaties kan de productiecapaciteit aangepast worden en daarom zijn deze bijzonder waardevol voor virtuele elektriciteitscentrales. Naast het verhandelen van de opgewekte elektriciteit kan de installatie ook positieve en negatieve reserve-energie op de markt brengen. Neem contact op met onze experts om uit te vinden welke inkomsten u kunt genereren in de energiehandel en de reserve-energiemarkt.

Vraag nu uw inkomstenberekening aan

Meer inkomsten uit uw WKK-installatie

Ons aanbod

Handel in elektriciteit voor warmte-krachtinstallaties

We verbinden uw warmte-krachtkoppeling met de Virtual Power Plant van Next Kraftwerke en geven u hierbij toegang tot de Europese energiemarkten. Als u contact opneemt via onderstaand formulier zullen wij op maat een offerte maken, gebaseerd op enkele belangrijke gegevens van uw installatie. Als u hiermee akkoord gaat zullen wij een contract opstellen om uw installatie te integreren in onze Virtual Power Plant. Hiermee kunnen we de gegenereerde elektriciteit verkopen op de elektriciteitsmarkt, wat resulteert in een inkomen corresponderend met het vermogen van uw installatie.

Overzicht Aansluiting & Gegevensuitwisseling Prognose & Verhandeling Klantenportaal & Mobiele App Inkomsten
Overzicht

  1. Wij verbinden uw WKK-installatie met het besturingssysteem van onze virtuele energiecentrale via onze eigen Next Box-besturingsinterface of via de bestaande protocolinterface van uw installatie. De werking van uw WKK-unit wordt hierdoor niet beïnvloed.
  2. Wij maken een optimale planning voor uw WKK-installatie door de marktprijzen op kwartaalbasis te analyseren.
  3. Wij sturen stuursignalen naar uw WKK-besturingssysteem, zodat deze zich kan aanpassen aan het geoptimaliseerde schema voor de aanpassing van uw geproduceerde vermogen.
  4. U krijgt passende inkomsten uit de stroomuitwisseling - meer dan wanneer u een constante stroom zou leveren. Wij berekenen een klein en transparant deel van uw winst voor onze diensten.
Aansluiting & Gegevensuitwisseling

Wij verbinden uw WKK-installatie met de virtuele energiecentrale via onze Next Box interface of via de protocolinterface die mogelijk al in uw installatie aanwezig is. Beide verbindingen zijn gebaseerd op een betrouwbare en geteste mobiele infrastructuur voor gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met encryptie volgens IEC 60870-5-104 of Modbus TCP protocollen.
Prognose & Verhandeling

Uw opgewekte stroom wordt verkocht op internationale stroombeurzen door ons team van analisten en handelaren. De gegevens die u met uw WKK-unit heeft gegenereerd, zijn essentieel voor deze taak. Met continue gegevens van elke centrale in ons netwerk kan ons team betrouwbare voorspellingen en analyses leveren. Deze passen we vervolgens toe op basis van de prognoses van onze meteoroloog, zodat we uw energie met een hogere winst kunnen verkopen. Dit garandeert niet alleen een hogere winst, maar draagt ook bij aan de opbouw en versterking van een flexibele energiemarkt.
Klantenportaal & Mobiele App

U kunt de status van uw installatie bekijken en beheren in ons online klantenportaal "Mijn energiecentrale". Hier kunt u laadprofielen bekijken, uw gegevens wijzigen en uw facturen downloaden. U kunt ook offline periodes of onderhoudsperiodes voor uw systeem invoeren. Zo worden wij geïnformeerd over de duur van de onbeschikbaarheid van uw installatie in onze virtuele centrale. "Mijn energiecentrale" is toegankelijk vanaf een desktop computer of via onze Apple of Android applicatie.


Inkomsten

Next Kraftwerke betaalt u de inkomsten uit de verkoop van uw elektriciteit op de elektriciteitsbeurs. Onze real-time gegevensverwerking, prognoses en hooggekwalificeerde analisten stellen ons in staat om zeer efficiënt te onderhandelen over de prijs van uw elektriciteit. Hierdoor heeft u geen extra handels- of markttoegangskosten. Een ander belangrijk punt is dat wij in tegenstelling tot onze concurrenten de evenwichtsrisico's zelf op ons nemen in plaats van deze aan u over te dragen.

Tertiaire reserve: Verkoop de flexibiliteit van uw WKK-installatie

Zonne- en windenergiecentrales produceren niet altijd dezelfde hoeveelheid elektriciteit. Dit kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, schommelingen in de netfrequentie veroorzaken. Om deze fluctuaties te compenseren, hebben de TSO's (transmissiesysteembeheerders) tertiaire reserve nodig - een bron die u met uw WKK-installatie kunt leveren. Door de langzame reactie van kerncentrales en kolencentrales op veranderingen in het net, is uw uitermate flexibel vermogen van grote waarde voor het energiesysteem.

Tertiaire Reserve Aansluiting op de Virtuele Elektriciteitscentrale mFRR (R3) Veilingen & Prijzen
Tertiaire Reserve

  1. Samen met u analyseren we welke markt voor tertiaire reserve de hoogste waarde voor uw WKK-installatie biedt.
  2. Het systeem is verbonden met de virtuele besturingseenheid via de Next Box, waardoor de systeembesturing kan reageren op de TSO-setpoints.
  3. Om actief deel te nemen aan balanceringsmarkten moet uw installatie vooraf gekwalificeerd zijn door de TSO. Wij verzorgen dit proces voor u.
  4. Na een succesvolle prekwalificatie wordt uw warmte-krachtcentrale gewaardeerd op de reserve-energiemarkt. U ontvangt een capaciteitsvergoeding en een activeringsvergoeding.
Aansluiting op de Virtuele Elektriciteitscentrale

Om de opgewekte energie van uw warmte-krachtkoppeling te verkopen op de markt van de reserve-energie, is een aansluiting op de Virtual Power Plant via de Next Box of de ingebouwde protocolinterface noodzakelijk. Als de TSO een bepaalde hoeveelheid reservecapaciteit activeert, bepaalt ons besturingssysteem automatisch de beste verdeling en plant de systemen in de Next Pool overeenkomstig in. 

Next Box: De Next Box is uw verbinding met de Virtual Power Plant. Deze beheert de communicatie tussen uw WKK-installatie en ons besturingssysteem via een beveiligde mobiele verbinding die voldoet aan een wettelijk voorgeschreven eis voor het op afstand besturen van een installatie. Met de Next Box kunt u uw systeem ook bedienen volgens een op de prijs gebaseerd schema, wat extra mogelijkheden voor verhandeling van uw energie biedt. 

Besturingssysteem: Alle centrales in de Virtual Power Plant leveren gegevens aan ons besturingssysteem, zodat we altijd een overzicht hebben van de beschikbare geaggregeerde capaciteit. Bijna alle commando's die door de Virtual Power Plant gegeven worden, zijn geautomatiseerd via M2M-communicatie. Er wordt te allen tijde voldaan aan strenge veiligheidsnormen.
mFRR (R3)

De tertiaire reservecapaciteit mFRR (R3) compenseert de fluctuaties van het netwerk na een vertraging van 15 minuten. De netbeheerder monitort de totale onbalans in het Belgische net. Indien deze langdurig aanhoudt, wordt het ingezette R2 vermogen overgenomen door een activatie van tertiaire reserves, die als laatste redmiddel gezien kunnen worden.

De netbeheerder Elia koopt twee verschillende mFRR-producten: R3 standaard en R3 flex. De eerste kan tot 8 uur per dag worden geactiveerd, terwijl de laatste maximaal 2 uur continu kan worden geactiveerd - tussen twee activeringen moet er een pauze van minstens 12 uur zitten. De netbeheerder betaalt voor beide producten een capaciteitsvergoeding en een energievergoeding.
Veilingen & Prijzen

De primaire, secundaire en tertiaire reserve worden door de Belgische TSO Elia aangekocht in veilingen op de controlereservemarkten. Marktpartijen bieden eerst een reservatieprijs, de prijs die ze wensen te ontvangen om het vermogen ter beschikking te houden van de netbeheerder. De biedingen worden naar prijs gerangschikt in een 'merit order'. De netbeheerder selecteert de goedkoopste biedingen tot ze het vereiste volume hebben ingevuld. Voor de secundaire en tertiaire reserve wordt een tweede bieding georganiseerd voor geselecteerde bieders, waarbij deze een activatieprijs bieden. Dit is de vergoeding die de netbeheerder hen zal uitbetalen als het reservevermogen daadwerkelijk geactiveerd moet worden om het net te balanceren. De netbeheerder zal altijd eerst het goedkoopste reservevermogen activeren. Terwijl de FCR en aFRR wekelijks worden aanbesteed, wordt mFRR maandelijks aanbesteed. Bovendien besteedt Elia een deel van zijn FCR-vermogen aan op de regionale markt via regelleistung.net.

Feiten en cijfers

190
 
Medewerkers
10
 
Kantoren
627,7
Mio Euro 
Sales
2018
10531
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
8526
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting

Alle diensten onder één dak

Next Kraftwerke brengt alle experts onder één dak samen om uw WKK- en reserve-energie succesvol op de markt te brengen. Onze ingenieurs, technici en handelaars werken nauw samen met ons verkoop- en klantenserviceteam om u de best mogelijke resultaten op de elektriciteitsmarkt te garanderen.

Vraag nu uw niet-bindende inkomensberekening aan

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op met een offerte voor uw warmte-krachtinstallatie. U kunt ons ook direct bellen via: +32 (0) 2 342 02 68