Biogas

Uw biogasinstallatie in een sterke gemeenschap

Als operator van één van Europa's grootste Virtual Power Plants helpen wij de energietransitie tot stand te brengen door uw biogasinstallatie op de markt te brengen. Ons doel is het verhogen van de winstgevendheid van uw biogas-eenheid door de energie die wordt gegenereerd tegen de best mogelijke prijs te verhandelen. Hierbij kunt u vertrouwen op ons ervaren team van handelaren. We bereiken de vereiste handelscapaciteit op alle markten door duizenden eenheden met elkaar te verbinden, waardoor we handelsopties kunnen aanbieden die de inkomsten uit uw biogasinstallatie maximaliseren.

Mogelijkheden voor valorisatie

Elektriciteitshandel van bio-energie-eenheden

Naast de Groenestroomcertificaten voor WKK's heeft u ook het recht om de stroom die u in het net inbrengt op de elektriciteitsmarkten te verkopen. Next Kraftwerke is een erkend handelaar die dit voor u kan doen.

Overzicht Aansluiting & Gegevensuitwisseling Prognose & Handel Portaal & Mobiele App Inkomsten
Overzicht

 1. Wij analyseren het inkomstenpotentieel van uw installatie.
 2. Uw installatie wordt verbonden met de virtuele energiecentrale via onze online interface of onze Next Box.
 3. Ons interne team van handelaren verhandelt uw biogasstroom op de spotmarkt van de energiebeurs.
 4. Voor het geleverde vermogen ontvangt u de marktopbrengsten.
Aansluiting & Gegevensuitwisseling

Om uw biogasstroom tegen de beste voorwaarden te kunnen verhandelen, heeft ons handelsteam real-time productiegegevens van uw installatie nodig. Hiervoor wordt een gegevensuitwisseling opgezet, via een online interface of via de Next Box. 

Next Box: De Next Box is uw link naar de Virtuele Energiecentrale. De communicatie tussen uw biogasinstallatie en ons besturingssysteem verloopt via een beveiligde mobiele verbinding, waarmee wordt voldaan aan een wettelijk voorgeschreven eis met betrekking tot het op afstand besturen van de capaciteit van een installatie. De Next Box maakt het ook mogelijk om uw vermogen te beheren volgens een prijs-gebaseerd schema, dat extra mogelijkheden voor de handel geeft. 

Besturingssysteem: Alle installaties in de Virtual Power Plant leveren gegevens aan ons besturingssysteem, waardoor we een constant overzicht hebben van de beschikbare totale capaciteit. Vrijwel alle commando's die worden uitgevoerd door het besturingssysteem van de Virtual Power Plant zijn geautomatiseerd met behulp van M2M-communicatie. De strengste veiligheids- en beveiligingsnormen worden te allen tijde nageleefd.
Prognose & Handel

Ons ervaren team van analisten en handelaars verhandelt de elektriciteit die u heeft opgewekt op de EEX- en EPEX Spot-beurzen. De gegevens in de Virtual Power Plant spelen hierbij een belangrijke rol: real-time injectie- en afnamegegevens van duizenden eenheden vormen de basis van onze nauwkeurige voorspellingen. Dit wordt aangevuld met voortdurend geactualiseerde marktgegevens van verschillende transacties en de resultaten van onze eigen meteorologische analyses. Door deze datasets te combineren, kunnen we hernieuwbare energie concurrerend verhandelen en bijdragen tot de verdere integratie van gedecentraliseerde installaties in de markt.
Portaal & Mobiele App

Via ons klantenportaal "Mijn energiecentrale", beschikbaar op de PC of via een mobiele app, kunt u continu de status van uw biogasinstallatie volgen, persoonlijke gegevens wijzigen en uw maandelijkse creditnota's raadplegen. U heeft ook de mogelijkheid om een eventuele onbeschikbaarheid door bijvoorbeeld gepland onderhoud van uw installatie aan te kondigen. Op deze manier weten we wanneer uw plant niet beschikbaar is en wanneer we uw opgewekte energie niet kunnen verhandelen. Via de app wordt u op de hoogte gebracht van elke storing of onderbreking van de verbinding van uw installatie met de virtuele elektriciteitscentrale. Zo kunt u altijd zo snel mogelijk reageren op deze veranderingen.
Inkomsten

Uw inkomsten zijn opgebouwd uit verschillende delen: de groenestroomcertificaten die de distributienetbeheerder voor elke geproduceerde MWh toekent, de Garanties van Oorsprong die in de GO-database worden uitgewisseld, en de inkomsten uit de handel op de energiebeurzen. 

Bij Next Kraftwerke heeft u de beste tarieven: dankzij efficiënte handel, de real-time integratie van uw data, en de effectenportefeuille welke de onbalanskosten verlaagt, kan Next Kraftwerke u scherpe tarieven bieden.

Geoptimaliseerde productie: de opbrengsten van uw energiecentrale verhogen

De marktprijs van elektriciteit verandert 24 keer per dag op de day-ahead markt en 96 keer per dag op de intraday markt. Het prijsverschil tussen de afzonderlijke delen kan meer dan 50 euro per MWh bedragen. Daarom is het gunstig om de elektriciteitsproductie af te stemmen op periodes met een hogere marktvraag. We werken samen aan een operationeel schema voor uw biogasinstallatie, met een streefrendement boven het maandgemiddelde. Onze voorspellingen zijn gebaseerd op continue gegevens van duizenden installaties in onze Virtual Power Plant.

Overzicht Aansluiting & Gegevensuitwisseling Piek 7 Piek 24 Piek 96 Extra inkomsten
Overzicht

 1. Samen met u analyseren we het flexibiliteitspotentieel.
 2. Uw installatie wordt verbonden met de virtuele energiecentrale via onze online interface of onze Next Box.
 3. U ontvangt van ons operationele schema's die de inkomsten van uw installatie optimaliseren op basis van de elektriciteitsprijzen.
 4. U brengt de nodige wijzigingen aan in uw operationele planning. Met zeer flexibele biogasinstallaties is het zelfs mogelijk om deze volledig autonoom aan te sturen met de Next Box.
 5. De flexibele installatie resulteert in een zeer aantrekkelijke vergoeding vanuit de energiebeurzen.
Aansluiting & Gegevensuitwisseling

Om de operationele planning van uw biogasinstallatie te optimaliseren, heeft ons handelsteam real-time productiegegevens van uw installatie nodig. Daarnaast hebben we een interface nodig om deze geoptimaliseerde schema's aan u te leveren. Dit kan via een online interface, of de Next Box. Installatie van de Next Box maakt het ook mogelijk om de installatie volledig autonoom te sturen in reactie op de elektriciteitsprijzen. 

Next Box: De
Next Box is uw link naar de Virtuele Energiecentrale. De communicatie
tussen uw biogasinstallatie en ons besturingssysteem verloopt via een
beveiligde mobiele verbinding, waarmee wordt voldaan aan een wettelijk
voorgeschreven eis met betrekking tot het op afstand besturen van de
capaciteit van een installatie. De Next Box maakt het ook mogelijk om uw
vermogen te beheren volgens een prijs-gebaseerd schema, dat extra
mogelijkheden voor de handel geeft. 

Besturingssysteem: Alle installaties in de Virtual Power Plant leveren gegevens aan ons
besturingssysteem, waardoor we een constant overzicht hebben van de
beschikbare totale capaciteit. Vrijwel alle commando's die worden
uitgevoerd door het besturingssysteem van de Virtual Power Plant zijn
geautomatiseerd met behulp van M2M-communicatie. De strengste
veiligheids- en beveiligingsnormen worden te allen tijde nageleefd.
Piek 7

Op basis van de actuele prijsprognose en de operationele beperkingen van uw installatie stellen wij een aangepast wekelijks werkschema op voor uw installatie. Het besturingsschema van deze installatie kan handmatig worden uitgevoerd maar dit kan ook geautomatiseerd worden door ons besturingssysteem met behulp van de Next Box. Ook bij deze geautomatiseerde bediening behoudt u volledige controle over het starten en stoppen van uw motor, wat u kunt aanpassen in het klantenportaal. Hogere opbrengsten zijn mogelijk als u direct het vermogen kunt aanpassen op basis van weersveranderingen of plotselinge marktbewegingen. In dit geval zijn extra opties voor piekbelasting in uw bedrijf beschikbaar.
Piek 24

Actuele marktvoorspellingen zijn een belangrijke factor bij het bepalen van de winstmarges van de elektriciteitsproductie. Met piek 24 stellen we op maat een dagelijks werkschema samen, waarin de meest recente prijsvoorspellingen en de specifieke exploitatiebeperkingen van uw installatie zijn opgenomen. Dit vereist frequentere updates van het exploitatieschema, wat betekent dat de controle over uw installatie moet worden beheerd door de Next Box bij de keuze voor piek 24. Via het klantenportaal behoudt u nog steeds de volledige controle over uw vermogen en kunt u de start en stop van uw biogasinstallatie aanpassen.
Piek 96

Piek 96 is de beste manier om de werking tijdens pieklast te optimaliseren. Uw biogasinstallatie krijgt om de vijftien minuten controlesignalen. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van prijsfluctuaties, waardoor uw winst gemaximaliseerd wordt. De werking van uw installatie volgens het geoptimaliseerde schema is volledig geautomatiseerd met behulp van ons besturingssysteem en de Next Box. Het klantenportaal biedt ook volledige toegang tot de werking van uw installatie en met Piek 96, waardoor u altijd de controle zult behouden.
Extra inkomsten

Bij Next Kraftwerke krijgt u deskundig en persoonlijk advies van experts in de energiebranche: wij bieden u technische ondersteuning bij integratie in de virtuele energiecentrale, bewaken uw installatiegegevens en kijken samen met u welke flexibiliteitsopties voor u en uw installatie mogelijk zijn. Wij ondersteunen u met applicaties en communicatie met de overheid om een complete service te bieden.

Secundaire reserve: de flexibiliteit van uw installatie is waardevol!

Zonne- en windenergiecentrales produceren wisselende hoeveelheden stroom, afhankelijk van de weersomstandigheden, wat leidt tot schommelingen in de netfrequentie. Om deze fluctuaties op te vangen, hebben de transmissienetbeheerders (TSO's) een controlereserve nodig. Kern- en steenkoolcentrales kunnen hun productie niet snel aanpassen. Hetzelfde geldt voor wind- en zonne-energiecentrales, die afhankelijk zijn van het weer. Uw biogasinstallatie kan zich echter snel aanpassen aan de elektriciteitsproductie, en deze flexibiliteit is een waardevolle troef op de markt van het secundaire reserve.

Secundaire reserve Aansluiting op de VPP Primaire Reserve (R1) Secundaire reserve (R2) Tertiaire reserve (R3) (mFRR) Veilingen & Prijzen
Secundaire reserve

 1. Wij analyseren samen met u op welke reservemarkt uw biogasinstallatie de hoogste waarde heeft.
 2. De installatie wordt verbonden met de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box, die het mogelijk maakt de installatie te sturen om te reageren op de setpoints van de TSO.
 3. Om actief deel te nemen aan de balanceringsmarkten moet uw installatie geprekwalificeerd zijn door de TNB. Wij verzorgen dit proces voor u.
 4. Na een succesvolle prekwalificatie wordt uw biogasinstallatie gevaloriseerd op de reservemarkt en beloond met een capaciteitsvergoeding en in sommige gevallen een activeringsvergoeding.
Aansluiting op de VPP

Om uw biogasstroom succesvol te valoriseren op de reservemarkten, is aansluiting op de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box noodzakelijk. Wanneer de TSO een bepaalde hoeveelheid secundaire reserve activeert, bepaalt ons besturingssysteem automatisch het beste operationele schema waarbij er overeenkomstige informatie naar de installaties in de Next Pool verzonden wordt.

Next Box: De Next Box is uw link naar de Virtuele Energiecentrale. De communicatie tussen uw biogasinstallatie en ons besturingssysteem verloopt via een beveiligde mobiele verbinding, waarmee wordt voldaan aan een wettelijk voorgeschreven eis met betrekking tot het op afstand bedienen van een installatie. De Next Box maakt het ook mogelijk om uw vermogen te beheren volgens een prijs-gebaseerd schema, wat extra opties voor handel geeft. 

Besturingssysteem: Alle installaties in de Virtual Power Plant leveren real-time gegevens aan ons besturingssysteem, waardoor we een constant overzicht hebben van de beschikbare totale capaciteit. Vrijwel alle commando's die worden uitgevoerd door het besturingssysteem van de Virtual Power Plant zijn geautomatiseerd met behulp van M2M-communicatie. De strengste veiligheids- en beveiligingsnormen worden te allen tijde nageleefd.
Primaire Reserve (R1)

Primair reservevermogen (FCR) is het snelste reservevermogenproduct dat door de netbeheerder wordt aangekocht en is de meest aantrekkelijke vorm van regelreserve wat wordt verkocht. Deze capaciteit moet binnen 30 seconden beschikbaar zijn en de levering moet minstens 15 minuten ononderbroken doorgaan. Als onderdeel van de prekwalificatietests worden controles uitgevoerd om na te gaan hoeveel positieve en negatieve capaciteit er binnen dit tijdsbestek kan worden geproduceerd. Dit "capaciteitsbereik" kan op de markt voor controlereserves worden verkocht tijdens de wekelijkse bieding. In tegenstelling tot de tertiaire of secundaire reserve wordt de primaire reserve niet geactiveerd door een commando van de TNB. In plaats daarvan volgen de installaties die primair reservevermogen leveren de netfrequentie automatisch. Deze wordt direct gemeten op de biogasinstallatie; afhankelijk van de afwijking levert de installatie direct een positieve of negatieve primaire reserve aan. Primair reservevermogen wordt zo continu geleverd, aangezien de netfrequentie voortdurend schommelt. Daarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een capaciteitsvergoeding en activatievergoeding, de capaciteitsvergoeding wordt aangenomen alle kosten te dekken voor de uitbater.

De Belgische TSO Elia koopt vier verschillende FCR-producten aan: twee zijn symmetrisch en twee zijn asymmetrisch. De symmetrische producten zijn FCR 100 mHz en FCR 200 mHz, die respectievelijk reageren tijdens een frequentie afwijking van +/- 50 Hz binnen 100 mHz en 200 mHz. De asymmetrische producten vereisen een activering in slechts één richting, respectievelijk naar boven of naar beneden, voor FCR naar boven en FCR naar beneden. De verschillende producten zijn in bovenstaande figuur weergegeven.
Secundaire reserve (R2)

De secundaire reserve moet binnen vijf minuten beschikbaar zijn om de primaire reserve te kunnen overnemen. In tegenstelling tot primaire reserve, wordt secundair regelvermogen aangestuurd op basis van controlesignalen die bij activatie elke 4 seconden door de TSO worden uitgestuurd. Momenteel kan secundaire reserve-energie alleen worden aangeboden door centrales met een CIPU-contract. Elia heeft een proefproject uitgevoerd om na te gaan of het mogelijk is R2 te leveren met installaties die zijn aangesloten op het MV- en LV-net. Aan dit project heeft Next Kraftwerke deelgenomen en hiermee is een betere respons op de energievraag bereikt dan sommige conventionele centrales die vandaag de dag secundaire reserve-energie leveren. Elia werkt daarom aan de opening van de markt voor niet-CIPU-installaties.
Tertiaire reserve (R3) (mFRR)

De tertiaire reservecapaciteit houdt fluctuaties in het net in evenwicht na een aanlooptijd van 15 minuten. De netbeheerder monitort de totale onbalans in het Belgische net. Indien deze langdurig aanhoudt, wordt het ingezette R2 vermogen overgenomen door een activatie van tertiaire reserves, die als laatste redmiddel gezien kunnen worden.

Netbeheerder Elia koopt twee verschillende mFRR-producten aan: R3 standaard en R3 flex. De eerste kan tot 8 uur per dag geactiveerd worden, de laatste maximaal 2 uur continu en maximaal 4 uur per dag. De netbeheerder betaalt voor beide producten een capaciteitsvergoeding, maar alleen voor R3-norm wordt een energievergoeding toegekend.
Veilingen & Prijzen

De primaire, secundaire en tertiaire reserve worden door de Belgische TSO Elia aangekocht in veilingen op de controlereservemarkten. Marktpartijen bieden eerst een reservatieprijs, een prijs die ze wensen te ontvangen, om het vermogen ter beschikking te houden van de netbeheerder. De biedingen worden naar prijs gerangschikt in een 'merit order'. De netbeheerder selecteert de goedkoopste biedingen tot ze het vereiste volume hebben ingevuld. Voor de secundaire en tertiaire reserve wordt een tweede bieding georganiseerd voor geselecteerde bieders, waarbij ze een activatieprijs bieden. Dit is de vergoeding die de netbeheerder hen zal betalen als het reservevermogen daadwerkelijk geactiveerd moet worden om het net te balanceren. De netbeheerder zal altijd eerst het goedkoopste reservevermogen activeren. Terwijl de FCR en aFRR wekelijks worden aanbesteed, wordt mFRR maandelijks aanbesteed. Bovendien besteedt Elia een deel van zijn FCR-vermogen aan op de regionale markt via regelleistung.net.

Feiten en Cijfers

meer dan 3400
Units 
Biogas units
8526
MW 
Capaciteit in netwerk
15,1
TWh 
Verhandelde elektriciteit
2019
627,7
Mio Euro 
Sales
190
 
Medewerkers
 

Alles onder één dak

In onze Virtual Power Plant komen alle aspecten die nodig zijn voor het op de markt brengen van elektriciteit samen onder één dak: Onze ingenieurs, elektriciens en energiehandelaars werken nauw samen met de verkoop- en klantenserviceteams om ervoor te zorgen dat de leden van de Next Pool de best mogelijke tarieven ontvangen voor hun biogasactiva.

Vraag een offerte aan

Vul het formulier via het vervolgkeuzemenu in en wij nemen contact op met de resultaten van de gratis inkomstencalculator voor uw biogasinstallatie. U kunt ons ook bellen via ons telefoonnummer +32 (0) 2 342 02 68.