Consument

Beheert u een grote industriële fabriek? Hebt u flexibele processen in uw bedrijf? De flexibiliteit van uw verbruik is veel waard.

Een toegewijd team van ingenieurs en economisten gespecialiseerd in vraagsturing (demand response) zal samen met u flexibele processen identificeren, mogelijke inkomsten berekenen en een strategie voorstellen om uw flexibiliteit te valoriseren waar deze het meest waard is –zowel op de elektriciteits- als op de reserve-elektriciteitsmarkten. Onze diensten kunnen zowel voor de industrie als voor kleinere consumenten opgesplitst worden in drie categorieën:

Voorziening van regelvermogen

Wij kunnen flexibele processen integreren op uw terrein in onze Next Pool. Terwijl we technische en economische beperkingen respecteren, kunnen wij uw flexibiliteit als regelvermogen (R1-R3) aan Elia aanbieden en bijkomende inkomsten verdienen voor u.

Markttoegang en handelsdiensten

Wij bieden toegang tot de intraday- en de day-ahead-markt, met lange termijn indekkingsmogelijkheden. Uit onze ervaring in Duitsland blijkt dat flexibiliteit vaak het meest waard is op deze korte-termijnmarkten. Het gebruik van flexibiliteit op de korte-termijnmarkten, sluit de mogelijkheid niet uit om bijkomend ook regelvermogen te leveren.

Zeer flexibele energievoorziening

Wij kunnen u stroomtarieven bieden die valorisatie van uw flexibiliteit op de korte-termijnmarkt mogelijk maken terwijl u nog steeds verzekerd bent tegen rijzende elektriciteitsprijzen. Het beste van twee werelden!

U kunt de controle behouden

Het is cruciaal dat het flexibiliteitsgebruik niet in het gedrang komt van dag-tot-dag activiteiten buiten wanneer de bijkomende inkomsten een aanpassing aan het proces kunnen compenseren. Ons besturingssysteem zal op elk ogenblik uw restricties respecteren. U behoudt zelf de controle.

Ook wanneer de hoeveelheid flexibiliteit die u kunt bieden sterk varieert over de tijd of wanneer deze erg gebonden is aan specifieke tijdstippen, kan u nog steeds regelvermogenproducten bieden aan Elia en deel worden van onze Virtuele Energiecentrale. Dit komt doordat een mogelijke onbereikbaarheid op uw gebied door de Next Pool zal worden opgevangen. Misschien is niet elk proces op zichzelf altijd volledig beschikbaar, toch biedt de Next Pool als een geheel een heel stabiel profiel.

De optimale oplossing voor u

Elke activiteit is uniek en daarom zijn wij toegewijd een oplossing speciaal voor u te ontwerpen.Vraag een inkomstberekening aan en wij beslissen waar uw flexibiliteit het best gebruikt kan worden. Samen onderzoeken wij hoe we uw installatie optimaal aan het werk zetten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden en case studies van vraagsturing:

Pompen : intraday- en day-ahead-markten

Matthias Reimers is CEO van een vereniging die onder andere pompstations op een dijk aan de Noordzee van Duitsland beheert en onderhoudt. Het pompstation, deel van de Next Pool, pompt regenwater terug in de Noordzee om het gebied bewoonbaar en cultiveerbaar te houden.

De elektriciteit om deze waterpompen aan te sturen, wordt door Next Kraftwerke geleverd. Het prijssysteem is uniek waardoor veiligheid tegen rijzende elektriciteitsprijzen op lange termijn mogelijk blijft, terwijl er volop gebruik gemaakt wordt van de opportuniteiten op de day-ahead en de intradaymarkt door het gebruik van slimme controlealgoritmes. “Ons systeem weet nu wanneer water het goedkoopst terug in de Noordzee gepompt kan worden en kan zich automatisch aanpassen elke 15 minuten”, zegt Matthias Reimers.

Door Next Kraftwerke’s prijssysteem is het net de flexibiliteit van het pompstation dat de hoogste inkomsten binnenhaalt. Water kan in de Noordzee gepompt worden binnen een bereik van 15 cm in het reservoir. Dit bereik zorgt voor de flexibiliteit die nodig is om de werkingstijdstippen van het pompstation te laten afwisselen. Next Kraftwerke gebruikt deze flexibiliteit om de elektriciteitskosten van de pomp te verlagen. “We konden onze energiekosten al met 30 procent verlagen,” zegt Reimer. Hij benadrukt dat “de voornaamste prioriteit is dat de zoutbekkens droog worden gehouden, maar door samen te werken met Next Kraftwerke kunnen we ook kosten verminderen zonder dit doel in het gedrang te brengen.”

Reimers’ vereniging had nog meer redenen om het aangeboden product uit te proberen. Als kustbewoners voelen zij zich verplicht om de effecten van de klimaatsverandering te helpen verminderen. “We willen onze flexibiliteit gebruiken om de integratie van hernieuwbare grondstoffen op het net verder te helpen,” zegt Reimers. “We zijn ervan overtuigd dat dit duurzaam is.”

Koelruimtes: korte termijnhandel en regelvermogen

Dit is het klassieke voorbeeld van vraagsturing. Het temperatuursniveau in de koelruimtes mag binnen een bepaald bereik variëren. Dit bereik kan kleiner of groter zijn naarmate het verschil in goederen die opgeslagen zijn, bijvoorbeeld van 10°C tot 14°C. Het is uiterst belangrijk dat deze limieten gerespecteerd worden omdat er anders miljoenen euro verloren gaan.

De nood om iets te koelen verschilt naargelang verschillende factoren: onder andere de omgevingstemperatuur, het openen van deuren om nieuwe goederen op te slaan of de stock leeg te halen en de temperatuur van net opgeslagen goederen. Toch is er steeds een significante hoeveelheid flexibiliteit die gebruikt kan worden op de regelvermogenmarkt en de elektriciteitsmarkt.

Uit ervaring in Duitsland weten we dat de meeste inkomsten voortkomen uit het gebruik van flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt. Tegenwoordig werken de meeste koelhuizen al met een dag-nacht tariefschema of worden ze reeds ingezet als tertiaire reserve (R3-Flex), maar ze missen nog steeds de opportuniteiten die de day-ahead en de intradaymarkten bieden. Next Kraftwerke biedt verschillende flexibele leveringscontracten in combinatie met slimme controlealgoritmes. Deze maken volledig gebruik van de flexibiliteit van de koelhuizen mogelijk op deze markten en bieden daarboven ook nog de mogelijkheid om regelvermogenproducten aan bieden.

Ventilatiesystemen flexibel beheerd

Veel productieprocessen uit de industrie bevatten ventilatie. Soms wordt ventilatie in blokken aan- en uitgeschakeld, soms werkt het ventilatiesysteem voortdurend.

De ventilatie snel (in blokken) laten verhogen of verlagen en zo de elektriciteitsconsumptie verhogen of verlagen leent zich goed om reserve-elektriciteitsproducten te leveren die zelden geactiveerd worden.

Als de ventilatie daarentegen continu (modulerend) werkt, is het mogelijk reserve-elektriciteitsproducten te voorzien met voortdurende activatie door de elektriciteitsconsumptie rond een middelmatig werkingsniveau te houden.

Opnieuw kunnen de hoogste inkomsten gewonnen worden wanneer reserve-elektriciteitsproducten gecombineerd worden met flexibele leveringscontracten met mogelijkheden om voordeel te halen uit de pieken van de day-ahead- en de intradaymarkten.