Nieuws

Persberichten van Next Kraftwerke Belgium

Next Kraftwerke en Jedlix lanceren initiatief waarbij batterijen van elektrische auto’s worden gebruikt voor net stabiliteit
Virtual Power Plant (VPP) operator Next Kraftwerke en elektrisch voertuig (EV) aggregator Jedlix zijn een pilotproject gestart om gedurende een periode van twee jaar regelvermogen (aFRR) te leveren door slim gebruik te maken van de flexibiliteit in het laadproces van elektrische auto's. Next Kraftwerke en Jedlix zijn hiervoor geselecteerd door netbeheerder TenneT dat middels deze Meer...
Next Kraftwerke voegt batterij toe aan Virtual Power Plant om reservevermogen te leveren in België
Next Kraftwerke, één van Europa's grootste Virtual Power Plants, heeft samen met groene energiebedrijf Eneco België en accu-leverancier Alfen een 2 megawatt batterij geïntegreerd in haar Virtual Power Plant Next Pool. De batterij levert primair reservevermogen (FCR) aan het Belgische net. De batterij wordt via de Next Box, een op afstand bestuurbare controlekast, aangesloten op Meer...
Next Kraftwerke Belgium slaat de handen ineen met Eoly en Vanheede
Het bedrijf voor duurzame afvalverwerking Vanheede, de producent van duurzame energie Eoly en de exploitant van een virtuele energiecentrale Next Kraftwerke hebben hun krachten gebundeld om het beheer van de energieportefeuille van Vanheede te optimaliseren. Met een groot aandeel groene stroom uit bronnen als wind, zon en biogas is Vanheede de facto een netto-opwekker van Meer...
Next Kraftwerke introduceert nieuwe SaaS-oplossing NEMOCS voor virtuele energiecentrales
Op E-world 2018 in Essen heeft het Keulse bedrijf Next Kraftwerke een nieuwe dienst geïntroduceerd, NEMOCS genaamd, waarmee gebruikers hun eigen virtuele energiecentrale kunnen uitbaten. Nutsbedrijven en netbeheerders kunnen gebruikmaken van NEMOCS om decentrale activa in de energiemarkt – zoals producenten, consumenten en opslageenheden – aan elkaar te koppelen in een netwerk en zo hun Meer...
Eerste klant voor Next Kraftwerkes nieuwe verhandelingsportaal NEXTRA
Eoly geeft het startschot voor NEXTRA. Het Belgische energiebedrijf is de eerste klant die Next Kraftwerkes nieuwe verhandelingsplatform NEXTRA in gebruik neemt. NEXTRA laat energieproducenten en -verbruikers toe om op alle energiemarkten van Europa te verhandelen - zonder de dure licenties noch de investeringen die vaak gepaard gaan met het opzetten van verbindingen met de Meer...
Next Kraftwerke behaalt uitstekende complianceresultaten in pilootproject en bewijst dat virtuele energiecentrales in België secundaire reserve kunnen leveren
Virtuele energiecentrales (VPP’s) kunnen op een betrouwbare manier secundaire reserve (R2) leveren aan het Belgische net. Dat blijkt uit een pilootproject dat de transmissienetbeheerder (TSO) Elia heeft uitgevoerd met zijn partners Next Kraftwerke, Actility en EDF Luminus. Het doel van het pilootproject was te testen of alternatieve technologieën zoals virtuele energiecentrales op een betrouwbare manier Meer...
Klantenportefeuille Next Kraftwerke kent sterke groei in 2017
In 2017 heeft de virtuele energiecentrale Next Pool 1,35 GW extra geaggregeerd, waarmee ze een totale capaciteit van 4 GW bereikte. Eind 2017 vertegenwoordigt dit een stijging met 50 % in vergelijking met de portefeuille van een jaar geleden. De Next Kraftwerke-groep, waarvan Next Kraftwerke Belgium een dochterbedrijf is, versterkt aldus zijn positie als beheerder Meer...
Samen met 10 internationale partners kreeg Next Kraftwerke het project BestRES gegund binnen het Horizon2020 framework, gesubsidieerd door de Europese Commissie
Het BestRES project zal innovatieve businessmodellen ontwikkelen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen door gedistribueerde opwekking zoals wind, PV, biogas, biomassa, water en WKK (warmtekrachtkoppeling) samen te brengen en deze te combineren met vraagrespons en technologieën voor de opslag van energie. BestRES is gesubsidieerd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie Meer...
Eerste power-to-gas installatie gekoppeld aan Virtuele Energiecentrale Next Kraftwerke
Het team van Next Kraftwerke heeft de innovatieve Power-to-Gas installatie ‘Windgas Haßfurt’ geïntegreerd in het centrale besturingssysteem van de Virtuele Energiecentrale ‘Next Pool’ en beheert de elektrolyse om o.a. overschotten aan zonne- of windenergie in het lokale distributienet op te nemen. De elektrolyse-installatie, beheerd door Greenpeace Energy en het nutsbedrijf in Haßfurt (Beieren), heeft een Meer...
Eerste Belgische Virtuele Energiecentrale die diensten van grote nucleaire installaties en gasinstallaties vervangt door netwerk van hernieuwbare energie-installaties
Next Kraftwerke Belgium (Brussel) voorziet op succesvolle wijze Primaire reserve (R1) aan de transmissienetbeheerder Elia door het koppelen van de elektriciteitsopwekking van vele kleine hernieuwbare energie-installaties. Next Kraftwerke wil met de Virtuele Energiecentrale (VPP) een nieuw concept naar België brengen en is de eerste om te bewijzen dat hernieuwbare energieproducenten dezelfde veeleisende diensten kunnen leveren Meer...