TechnologieNieuws

Persberichten van Next Kraftwerke Belgium

Eerste klant voor Next Kraftwerkes nieuwe verhandelingsportaal NEXTRA
Eoly geeft het startschot voor NEXTRA. Het Belgische energiebedrijf is de eerste klant die Next Kraftwerkes nieuwe verhandelingsplatform NEXTRA in gebruik neemt. NEXTRA laat energieproducenten en -verbruikers toe om op alle energiemarkten van Europa te verhandelen - zonder de dure licenties noch de investeringen die vaak gepaard gaan met het opzetten van verbindingen met de More…
Next Kraftwerke behaalt uitstekende complianceresultaten in pilootproject en bewijst dat virtuele energiecentrales in België secundaire reserve kunnen leveren
Virtuele energiecentrales (VPP’s) kunnen op een betrouwbare manier secundaire reserve (R2) leveren aan het Belgische net. Dat blijkt uit een pilootproject dat de transmissienetbeheerder (TSO) Elia heeft uitgevoerd met zijn partners Next Kraftwerke, Actility en EDF Luminus. Het doel van het pilootproject was te testen of alternatieve technologieën zoals virtuele energiecentrales op een betrouwbare manier More…
Samen met 10 internationale partners kreeg Next Kraftwerke het project BestRES gegund binnen het Horizon2020 framework, gesubsidieerd door de Europese Commissie
Het BestRES project zal innovatieve businessmodellen ontwikkelen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen door gedistribueerde opwekking zoals wind, PV, biogas, biomassa, water en WKK (warmtekrachtkoppeling) samen te brengen en deze te combineren met vraagrespons en technologieën voor de opslag van energie. BestRES is gesubsidieerd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie More…
Eerste power-to-gas installatie gekoppeld aan Virtuele Energiecentrale Next Kraftwerke
Het team van Next Kraftwerke heeft de innovatieve Power-to-Gas installatie ‘Windgas Haßfurt’ geïntegreerd in het centrale besturingssysteem van de Virtuele Energiecentrale ‘Next Pool’ en beheert de elektrolyse om o.a. overschotten aan zonne- of windenergie in het lokale distributienet op te nemen. De elektrolyse-installatie, beheerd door Greenpeace Energy en het nutsbedrijf in Haßfurt (Beieren), heeft een More…
Eerste Belgische Virtuele Energiecentrale die diensten van grote nucleaire installaties en gasinstallaties vervangt door netwerk van hernieuwbare energie-installaties
Next Kraftwerke Belgium (Brussel) voorziet op succesvolle wijze Primaire reserve (R1) aan de transmissienetbeheerder Elia door het koppelen van de elektriciteitsopwekking van vele kleine hernieuwbare energie-installaties. Next Kraftwerke wil met de Virtuele Energiecentrale (VPP) een nieuw concept naar België brengen en is de eerste om te bewijzen dat hernieuwbare energieproducenten dezelfde veeleisende diensten kunnen leveren More…