Eerste power-to-gas installatie gekoppeld aan Virtuele Energiecentrale Next Kraftwerke


Gepubliceerd op 10. januari 2017

Het team van Next Kraftwerke heeft de innovatieve Power-to-Gas installatie ‘Windgas Haßfurt’ geïntegreerd in het centrale besturingssysteem van de Virtuele Energiecentrale ‘Next Pool’ en beheert de elektrolyse om o.a. overschotten aan zonne- of windenergie in het lokale distributienet op te nemen. De elektrolyse-installatie, beheerd door Greenpeace Energy en het nutsbedrijf in Haßfurt (Beieren), heeft een capaciteit van 1.25 MW. Deze installatie kan waterstof produceren uit het overschot van elektriciteit die opgewekt werd uit hernieuwbare energie.

“Next Kraftwerke had maar tien weken nodig om de elektrolyse-installatie te integreren in de Virtuele Energiecentrale en op optimale wijze aan te sturen. Dit bewijst dat ons controlesysteem verschillende technische installaties kan beheren en hen snel en succesvol kan integreren in onze Virtuele Energiecentrale”, zei Jochen Schwill, CEO en oprichter van Next Kraftwerke GmbH in Duitsland.
De installatie werkt op basis van de lokale netbelasting in het distributiegebied van het nutsbedrijf. Next Kraftwerke voorspelt hiervoor zowel de feed-in van hernieuwbare energiebronnen in de regio als de energieconsumptie in het ganse distributienet. Verder houdt het besturingssysteem rekening met het lokale aardgasnetwerk, waar de geproduceerde waterstof van de elektrolyse-installatie in wordt opgenomen. Het centrale besturingssysteem berekent dan op basis van deze gegevens wanneer de elektrolyse-installatie in werking moet treden en beheert de installatie automatisch vanop afstand via de Next Box. Het resultaat hiervan is dat de Power-to-Gas installatie de overschotten aan hernieuwbare energie opvangt, waardoor zowel het lokale als het distributienet verlicht wordt.

Door het snelle reactievermogen van de Power-to-Gas technologie is de elektrolyse-installatie bovendien perfect in staat om regelvermogen te leveren om het net te stabiliseren. De installatie reageert op Next Kraftwerkes signalen binnen milliseconden en kan binnen 20 seconden zijn volledige verbruik van 1.25 MW bereiken. Met deze karakteristieken kan de installatie dus alle drie de soorten regelvermogen leveren, namelijk primaire reserves, secundaire reserves en de minder veeleisende tertiaire reserves. De installatie heeft reeds de noodzakelijke in-house testen doorstaan en zit nu in de prekwalificatiefase bij de transmissienetbeheerder TenneT. In de toekomst zal de Power-to-Gas installatie dus niet enkel het distributienet verlichten, maar zal deze ook bijdragen aan de stabilisering van het transmissienet.

How helpful was this article?/Hoe nuttig was dit artikel?/Cela a-t-il été utile?
[Total: 0 Average: 0]

Auteur

Christian is Content Manager bij Next Kraftwerke en verantwoordelijk voor website content en blog artikelen. De auteur en copywriter is geïnteresseerd in alle aspecten van hernieuwbare energie met blijvend enthousiasme.