Eerste Belgische Virtuele Energiecentrale die diensten van grote nucleaire installaties en gasinstallaties vervangt door netwerk van hernieuwbare energie-installaties


Gepubliceerd op 13. oktober 2014

Next Kraftwerke Belgium (Brussel) voorziet op succesvolle wijze Primaire reserve (R1) aan de transmissienetbeheerder Elia door het koppelen van de elektriciteitsopwekking van vele kleine hernieuwbare energie-installaties. Next Kraftwerke wil met de Virtuele Energiecentrale (VPP) een nieuw concept naar België brengen en is de eerste om te bewijzen dat hernieuwbare energieproducenten dezelfde veeleisende diensten kunnen leveren als grote nucleaire of gascentrales.

Om regelvermogen te leveren, combineert Next Kraftwerke kleine en middelgrote elektriciteitsproducenten met flexibele elektriciteitsconsumenten in een Virtuele Energiecentrale op Europees niveau. De deelnemende eenheden zijn onder meer biogascentrales of warmtekrachtkoppelingen (WKK) bij lokale producenten, of ventilatoren en compressoren aan de consumptiekant. Deze pool van diverse installaties wordt in real-time opgevolgd en wordt automatisch beheerd door algoritmes in het besturingscenter van Next Kraftwerke. Alle opbrengsten die voortkomen uit succesvolle biedingen aan Elia en de daaruitvolgende levering van regelvermogen worden op transparante wijze verdeeld tussen de individuele operatoren en Next Kraftwerke Belgium.
Next Kraftwerke is het eerste bedrijf in België dat een primair beheer voorziet op lagere spanningsniveaus. Zo bewijst Next Kraftwerke dat hernieuwbare grondstoffen niet –zoals vaak geclaimd wordt – een dreiging zijn voor systeemveiligheid. Hernieuwbare grondstoffen kunnen in feite het energiesysteem ondersteunen.

“Onze Virtuele Energiecentrale levert dezelfde diensten om het net te stabiliseren als de diensten die voorafgaand geleverd werden door nucleaire centrales en grote gascentrales. We helpen op veilige wijze bij de integratie van de grote hoeveelheden zonne- en windenergie waarvan verwacht wordt dat ze online komen tijdens de volgende jaren en we zetten en belangrijke stap richting onafhankelijkheid van grootschalige centrale installaties,” zegt Jan De Decker, co-founder en CEO van Next Kraftwerke Belgium.

Regelvermogen wordt gecontracteerd door transmissienetbeheerders zoals Elia om het elektriciteitssysteem in balans te brengen wanneer elektriciteitsproductie en –consumptie niet gelijk opgaan. Primaire reserve is het snelste regelvermogenproduct. Binnen 30 seconden reageren elektriciteitsproducenten en –consumenten automatisch op een signaal dat direct afkomstig is van het elektriciteitsnet om zo de productie of het verbruik te verhogen of te verlagen. Kleine decentrale energieproducenten hebben niet de benodigde capaciteit en beschikbaarheid om deze dienst alleen aan te bieden. In combinatie met vele andere kleine en middelgrote flexibele eenheden kan echter wel voldoende volume en stabiliteit gegarandeerd worden. Het resultaat is één gezamenlijke elektriciteitsprovider die kan concurreren met de grootschalige gas en nucleaire centrales, en bovendien minder black-outs heeft dankzij het hoger herstellingsvermogen van een groot aantal deelnemers. De Virtuele Energiecentrale en alle deelnemende technische eenheden ondergingen de normale prequalificatieprocedure van Elia, alvorens de goedkeuring te krijgen om de veeleisende primaire reservediensten aan te bieden.

“We zijn het eerste bedrijf dat deze systeemdiensten aanbiedt met kleine decentrale eenheden op distributieniveau, in een markt die tot hiertoe bijna volledig gedomineerd werd door Engie en EDF Luminus. Net als we in Duitsland hebben gedaan zullen we ook in België blijven werken aan het openen van de markten. We brengen zo ook meer concurrentie in de markt, hetgeen uiteindelijk goed is voor de eindgebruiker die deze diensten via de nettarieven betaalt”, aldus Jan De Decker.

How helpful was this article?/Hoe nuttig was dit artikel?/Cela a-t-il été utile?
[Total: 0 Average: 0]

Auteur

Christian is Content Manager bij Next Kraftwerke en verantwoordelijk voor website content en blog artikelen. De auteur en copywriter is geïnteresseerd in alle aspecten van hernieuwbare energie met blijvend enthousiasme.