Technologie

Het aandeel hernieuwbare energie in het Belgische energiesysteem groeit gestaag. De opwekking van zonne- of windenergie varieert naargelang het weer. De gelijktijdigheid en de onzekerheid bemoeilijken de integratie in het net. Bovendien zijn hernieuwbare productie-eenheden en warmtekrachtkoppeling (WKK) meestal decentrale energiebronnen, terwijl onze netwerken juist historisch bedoeld zijn om grote centrale energiecentrales in onder te brengen. Om het net veilig en stabiel uit te baten is er nood aan flexibele bijsturing van productie en verbruik – dit al vandaag, maar nog meer in de toekomst.

Wij zijn van mening dat hernieuwbare energiebronnen deze uitdaging zelf tegemoet kunnen komen. Natuurlijk zijn sommige bronnen moeilijker te controleren dan andere. Toch is een wereld waarin 100% van onze energie uit duurzame bronnen komt niet langer fantasie, en dit dankzij teamwork, slimme netwerken en de integratie van vraag en respons.

Next Kraftwerke creëerde een nog steeds groeiende Virtuele Energiecentrale (VPP, Virtual Power Plant) die verschillende flexibele eenheden samenbrengt: de Next Pool. Verbind uw installatie via de Next Box met ons controlecentrum en maak zo deel uit van de Next Pool. Valoriseer uw flexibiliteit vanaf vandaag!

Ontdek met onze inkomstenberekenaar hoe u met uw activiteiten voordeel kan halen uit de deelname aan onze Virtuele Energiecentrale! Wij bekijken hoe uw flexibiliteit u het meeste kan opbrengen en we bieden u een oplossing op maat.