Balanceringsgroepsmanagement en Portefeuillemanagement

Afgestemd op uw individuele behoeften

Of u nu gewoon uw restprofiel via ons op de markt wilt brengen of het volledige balanceringsgroepsmanagement wilt overdragen aan ons tradingteam - wij bieden u de oplossing op maat voor uw balanceringsgroeps- en portfoliomanagement. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw core business en er tegelijkertijd voor zorgen dat alle verplichtingen - zoals het kwartiersmanagement van uw eigen balanceringsgroep - met de grootst mogelijke zorg en marktkennis worden nagekomen. Onze meerwaarde: Voor onze voorspellingen maken wij niet alleen gebruik van beursgegevens van tal van handelsplatforms en weergegevens uit eigen meteorologische analyses. We hebben ook toegang tot live feed-in en feed-out data van duizenden centrales in onze virtuele energiecentrale en zijn daarmee andere serviceproviders een stap voor op het gebied van forecasting.

Prognoses en handel in elektriciteit met Next Kraftwerke

Niet-bindende aanvraag

Ons aanbod voor u

Balanceringsgroepsmanagement: Ondanks strengere eisen in evenwicht blijven

De autoriteiten hebben de afgelopen jaren aanzienlijk hogere eisen gesteld aan het balanceren van het groepsmanagement. Zo wordt de verplichting om balanceringsgroepen tot op het dichtstbijzijnde kwartier te beheren steeds strenger nagestreefd. Dankzij onze toegang tot intraday markten en onze jarenlange knowhow als balancerende groepsmanagers, kunnen wij u effectief ontzorgen.

Ons aanbod in een oogopslag Voordelen NEXTRA
Ons aanbod in een oogopslag

  • Op aanvraag nemen wij het volledige balanceringsgroepsmanagement voor u over - rekening houdend met alle BRP-vereisten - inclusief het portefeuillerisico. 
  • Wij garanderen per kwartaal een nauwkeurig balanceringsmanagement conform alle richtlijnen en voorschriften. 
  • Bij energie-datamanagement zorgen wij voor de aannemelijkheid van uw voer- en extractiegegevens en bereiden deze voor op verdere verwerking. 
  • Wij zorgen voor de communicatie met de betreffende balanceringsgroepcoördinator - rekening houdend met de verplichte procedures voor gegevensoverdracht. 
  • Wij garanderen 24-uurs beschikbaarheid voor de dienstregelingcommunicatie. Indien de TNB een fout meldt in onze dienstregelingsgegevens of die van onze handelspartners, kunnen we onmiddellijk reageren en indien nodig correcties aanbrengen. 
  • Wilt u zelf BRP blijven, dan vermarkten wij graag uw restprofiel door de uren die u al in kwartalen van een uur heeft verhandeld af te vlakken.
Voordelen

Wanneer u uw balanceringsmanagement overdraagt aan ons, ontzorgt dit u niet alleen van activiteiten die geen deel uitmaken van uw eigenlijke core business. We beperken ook uw risico's voor een onevenwichtige balanceringsgroep: de prijzen op de continue intradaymarkt variëren sterk. Met onze 24/7 handel in elektriciteit kunnen wij over- of onderlevering van uw portefeuille tot 5 minuten voor het kwartier van levering compenseren. Op die manier compenseren we ook uw balanceringsgroep op kwartierbasis en verminderen we uw balanceringsrisico's enorm. In het geval van inconsistenties in de dienstregeling zal ons ervaren planningsteam het probleem oplossen en rechtstreeks communiceren met de transmissiesysteembeheerders of balanceringscoördinatoren.
NEXTRA

NEXTRA is ons handelsplatform, dat u kunt gebruiken volgens uw behoeften. Wanneer wij uw balanceringsgroepsmanagement overnemen, biedt NEXTRA u een overzicht van de voor u uitgevoerde activiteiten als praktisch monitoringinstrument. Blijft u zelf BKV? Vervolgens voorziet NEXTRA u van relevante gegevens die u kunt afstemmen met uw eigen gegevens. Bovendien kunt u via NEXTRA uw balanceringsgroep direct in evenwicht brengen en prognoses op maat bekijken.

Portefeuillemanagement: nauwkeurige voorspellingen, gerichte bijsturing

Op het gebied van portfoliomanagement passen we twee belangrijke hefbomen voor u aan: ten eerste optimaliseren we uw productie- en verbruiksprognoses door zo veel mogelijk zinvolle gegevens in de prognose op te nemen. Ten tweede zullen we dan de volgende dag de voorspelde en geïmplementeerde tijdschema's samenbrengen. Door het op korte termijn verhandelen van de nodige of overtollige hoeveelheden elektriciteit op de intradaymarkt, vlakken we uw balanceringsgroep af op een betrouwbare manier. Het resultaat: uw balanceringsrisico's nemen af, uw loyaliteit aan de balansgroep neemt toe.

Ons aanbod in een oogopslag Evenwichtsrisico's verminderen NEXTRA
Ons aanbod in een oogopslag

  • U profiteert van nauwkeurige voorspellingen op basis van zinvolle gegevens - ongeacht of uw belastingprofiel wordt gemeten door automated meter readings (AMR) of voorspeld wordt door middel van een standaard belastingprofiel (SLP). 
  • We coördineren de voorspelde en uiteindelijk gerealiseerde tijdschema's in het roosterbeheer met de verantwoordelijke TSO. 
  • Dankzij onze 24/7 trading in elektriciteit en toegang tot intraday trading brengen we uw voorspelling en gerealiseerde schema's samen in een dynamisch proces - dit bespaart u werk en extra balanceringsenergiekosten. 
  • Op verzoek ontwikkelen wij samen met u geïndividualiseerde inkoopstrategieën.
Evenwichtsrisico's verminderen

Eventuele tekorten of overschotten die het gevolg zijn van uw planning voor de inzet van energie-installaties compenseren wij met onze kwartuuraanschaf op de EPEX SPOT-energiebeurs. Door het op korte termijn verhandelen van vereiste of overtollige elektriciteitsvolumes op de day-ahead- en intradayveilingen en op de continue intradaymarkt van de elektriciteitsbeurs, middelt Next Kraftwerke uw balanceringsgroep uit- wat uw balanceringsenergierisico's vermindert en de kwaliteit van uw portefeuillebeheer verhoogt.
NEXTRA

Gebruik ons handelsplatform NEXTRA als een praktisch controlemiddel. Dit geeft u een overzicht van de activiteiten die voor u zijn uitgevoerd. Zelf liever BRP blijven? Op het platform kunt u direct uw orders plaatsen voor de intraday veiling. Daarnaast voorziet NEXTRA u van relevante gegevens en prognoses op maat van uw behoeften.

Feiten en cijfers

11049
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
9016
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
595
Mio Euro 
Sales
2020
200
 
Medewerkers
10
 
Kantoren
2009
 
Oprichting

Ons handelsteam

Als gecertificeerde elektriciteitshandelaar openen wij de deur naar de day-ahead- en intradaymarkten van de elektriciteitsbeurs EPEX Spot, naar de balanceringsenergiemarkt van de transmissienetbeheerders en naar andere internationale elektriciteitsmarkten. Onze traders zijn hier dagelijks actief om u te ondersteunen en te ontlasten in uw energiemanagement taken. Trouwens: wij zijn niet verweven met de structuren van de oude energie-industrie - zo behoudt u uw eigen profiel en strategische onafhankelijkheid in de samenwerking met ons.

Niet-bindende aanvraag